Josue
 (Latin-English)Josue - caput 21Josue - chapter 21


1 Accesseruntque principes familiarum Levi ad Eleazarum sacerdotem, et Josue filium Nun, et ad duces cognationum per singulas tribus filiorum Isræl:

Then the princes of the families of Levi came to Eleazar the priest, and to Josue the son of Nun, and to the princes of the kindreds of all the tribes of the children of Israel:

2 locutique sunt ad eos in Silo terræ Chanaan, atque dixerunt: Dominus præcepit per manum Moysi, ut darentur nobis urbes ad habitandum, et suburbana earum ad alenda jumenta.

And they spoke to them in Silo in the land of Chanaan, and said: The Lord commanded by the hand of Moses, that cities should be given us to dwell in, and their suburbs to feed our cattle.

3 Dederuntque filii Isræl de possessionibus suis juxta imperium Domini, civitates et suburbana earum.

And the children of Israel gave out of their possessions according to the commandment of the Lord, cities and their suburbs.

4 Egressaque est sors in familiam Caath filiorum Aaron sacerdotis, de tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin, civitates tredecim:

And the lot came out for the family of Caath of the children of Aaron the priest out of the tribes of Juda, and of Simeon, and of Benjamin, thirteen cities.

5 et reliquis filiorum Caath, id est Levitis, qui superfuerant, de tribubus Ephraim, et Dan, et dimidia tribu Manasse, civitates decem.

And to the rest of the children of Caath, that is, to the Levites, who remained, out of the tribes of Ephraim, and of Dan, and the half tribe of Manasses, ten cities.

6 Porro filii Gerson egressa est sors, ut acciperent de tribubus Issachar et Aser et Nephthali, dimidiaque tribu Manasse in Basan, civitates numero tredecim.

And the lot came out to the children of Gerson, that they should take of the tribes of Issachar and of Aser and of Nephtali, and of the half tribe of Manasses in Basan, thirteen cities.

7 Et filiis Merari per cognationes suas de tribubus Ruben et Gad et Zabulon urbes duodecim.

And to the sons of Merari by their kindreds, of the tribes of Ruben and or Cad and of Zabulon, twelve cities.

8 Dederuntque filii Isræl Levitis civitates et suburbana earum, sicut præcepit Dominus per manum Moysi, singulis sorte tribuentes.

And the children of Israel gave to the Levites the cities and their suburbs, as the Lord commanded by the hand of Moses, giving to every one by lot.

9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josue civitates: quarum ista sunt nomina,

Of the tribes of the children of Juda and of Simeon Josue gave cities: whose names are these,

10 filiis Aaron per familias Caath Levitici generis (prima enim sors illis egressa est).

To the sons of Aaron, of the families of Caath of the race of Levi (for the first lot came out for them)

11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron, in monte Juda, et suburbana ejus per circuitum.

The city of Arbe the father of Enac, which is called Hebron, in the mountain of Juda, and the suburbs thereof round about.

12 Agros vero et villas ejus dederat Caleb filio Jephone ad possidendum.

But the fields and the villages thereof he had given to Caleb the son of Jephone for his possession.

13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem, ac suburbana ejus: et Lobnam cum suburbanis suis:

He gave therefore to the children of Aaron the priest, Hebron a city of refuge, and the suburbs thereof: and Lobna with the suburbs thereof,

14 et Jether, et Esthemo,

And Jether and Estemo,

15 et Holon, et Dabir,

And Holon, and Dabir,

16 et Ain, et Jeta, et Bethsames, cum suburbanis suis: civitates novem de tribubus, ut dictum est, duabus.

And Ain, and Jeta, and Bethsames, with their suburbs: nine cities out of the two tribes, as hath been said.

17 De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon, et Gabæ,

And out of the tribe of the children of Benjamin, Gabaon, and Gabae,

18 et Anathoth et Almon, cum suburbanis suis: civitates quatuor.

And Anathoth and Almon, with their suburbs: four cities.

19 Omnes simul civitates filiorum Aaron sacerdotis, tredecim cum suburbanis suis.

All the cities together of the children of Aaron the priest, were thirteen, with their suburbs.

20 Reliquis vero per familias filiorum Caath Levitici generis, hæc est data possessio.

And to the rest of the families of the children of Caath of the race of Levi was given this possession.

21 De tribu Ephraim urbes confugii, Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraim, et Gazer

Of the tribe of Ephraim, Sichem one of the cities of refuge, with the suburbs thereof in mount Ephraim, and Cater,

22 et Cibsaim et Beth-horon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Cibsaim, and Beth-horon, with their suburbs, four cities.

23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon,

And of the tribe of Dan, Eltheco and Gabathon,

24 et Ajalon et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Aialon and Gethremmon, with their suburbs, four cities.

25 Porro de dimidia tribu Manasse, Thanach et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates duæ.

And of the half tribe of Manasses, Thanac and Gethremmon, with their suburbs, two cities.

26 Omnes civitates decem, et suburbana earum, datæ sunt filiis Caath inferioris gradus.

All the cities were ten, with their suburbs, which were given to the children of Caath, of the inferior degree.

27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit de dimidia tribu Manasse confugii civitates, Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis suis, civitates duas.

To the children of Gerson also of the race of Levi out of the half tribe of Manasses, Gaulon in Basan, one of the cities of refuge, and Bosra, with their suburbs, two cities.

28 Porro de tribu Issachar, Cesion, et Dabereth,

And of the tribe of Issachar, Cesion, and Dabereth,

29 et Jaramoth, et Engannim, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Jaramoth, and Engannim, with their suburbs, four cities.

30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon,

And of the tribe of Aser, Masal and Abdon,

31 et Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Helcath, and Rohob, with their suburbs, four cities.

32 De tribu quoque Nephthali civitates confugii, Cedes in Galilæa, et Hammoth Dor, et Carthan, cum suburbanis suis, civitates tres.

Of the tribe also of Nephtali, Cedes in Galilee, one of the cities of refuge: and Hammoth Dor, and Carthan, with their suburbs, three cities.

33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim, cum suburbanis suis.

All the cities of the families of Gerson, were thirteen, with their suburbs.

34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus per familias suas data est de tribu Zabulon, Jecnam, et Cartha

And to the children of Merari, Levites of the inferior degree, by their families were given of the tribe of Zabulon, Jecnam and Cartha,

35 et Damna et Naalol, civitates quatuor cum suburbanis suis.

And Damna and Naalol, four cities with their suburbs;

36 De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jericho civitates refugii, Bosor in solitudine, Misor et Jaser et Jethson et Mephaath, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Ruben beyond the Jordan over against Jericho, Bosor in the wilderness, one of the cities of refuge, Miser and Jaser and Jethson and Mephaath, four cities with their suburbs.

37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth in Galaad, et Manaim et Hesebon et Jazer, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Gad, Ramoth in Galaad, one of the cities of refuge, and Manaim and Hesebon and Jaser, four cities with their suburbs.

38 Omnes urbes filiorum Merari per familias et cognationes suas, duodecim.

All the cities of the children of Merari by their families and kindreds, were twelve.

39 Itaque civitates universæ Levitarum in medio possessionis filiorum Isræl fuerunt quadraginta octo

So all the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty-eight,

40 cum suburbanis suis, singulæ per familias distributæ.

With their suburbs, each distributed by the families.

41 Deditque Dominus Deus Isræli omnem terram, quam traditurum se patribus eorum juraverat: et possederunt illam, atque habitaverunt in ea.

And the Lord God gave to Israel all the land that he had sworn to give to their fathers: and they possessed it and dwelt in it.

42 Dataque est ab eo pax in omnes per circuitum nationes: nullusque eis hostium resistere ausus est, sed cunti in eorum ditionem redacti sunt.

And he gave them peace from all nations round about: and none of their enemies durst stand against them, but were brought under their dominion.

43 Ne unum quidem verbum, quod illis præstiturum se esse promiserat, irritum fuit, sed rebus expleta sunt omnia.

Not so much as one word, which he had promised to perform unto them, was made void, but all came to pass.
Josue - caput 21


1 Accesseruntque principes familiarum Levi ad Eleazarum sacerdotem, et Josue filium Nun, et ad duces cognationum per singulas tribus filiorum Isræl:

Then the princes of the families of Levi came to Eleazar the priest, and to Josue the son of Nun, and to the princes of the kindreds of all the tribes of the children of Israel:

2 locutique sunt ad eos in Silo terræ Chanaan, atque dixerunt: Dominus præcepit per manum Moysi, ut darentur nobis urbes ad habitandum, et suburbana earum ad alenda jumenta.

And they spoke to them in Silo in the land of Chanaan, and said: The Lord commanded by the hand of Moses, that cities should be given us to dwell in, and their suburbs to feed our cattle.

3 Dederuntque filii Isræl de possessionibus suis juxta imperium Domini, civitates et suburbana earum.

And the children of Israel gave out of their possessions according to the commandment of the Lord, cities and their suburbs.

4 Egressaque est sors in familiam Caath filiorum Aaron sacerdotis, de tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin, civitates tredecim:

And the lot came out for the family of Caath of the children of Aaron the priest out of the tribes of Juda, and of Simeon, and of Benjamin, thirteen cities.

5 et reliquis filiorum Caath, id est Levitis, qui superfuerant, de tribubus Ephraim, et Dan, et dimidia tribu Manasse, civitates decem.

And to the rest of the children of Caath, that is, to the Levites, who remained, out of the tribes of Ephraim, and of Dan, and the half tribe of Manasses, ten cities.

6 Porro filii Gerson egressa est sors, ut acciperent de tribubus Issachar et Aser et Nephthali, dimidiaque tribu Manasse in Basan, civitates numero tredecim.

And the lot came out to the children of Gerson, that they should take of the tribes of Issachar and of Aser and of Nephtali, and of the half tribe of Manasses in Basan, thirteen cities.

7 Et filiis Merari per cognationes suas de tribubus Ruben et Gad et Zabulon urbes duodecim.

And to the sons of Merari by their kindreds, of the tribes of Ruben and or Cad and of Zabulon, twelve cities.

8 Dederuntque filii Isræl Levitis civitates et suburbana earum, sicut præcepit Dominus per manum Moysi, singulis sorte tribuentes.

And the children of Israel gave to the Levites the cities and their suburbs, as the Lord commanded by the hand of Moses, giving to every one by lot.

9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josue civitates: quarum ista sunt nomina,

Of the tribes of the children of Juda and of Simeon Josue gave cities: whose names are these,

10 filiis Aaron per familias Caath Levitici generis (prima enim sors illis egressa est).

To the sons of Aaron, of the families of Caath of the race of Levi (for the first lot came out for them)

11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron, in monte Juda, et suburbana ejus per circuitum.

The city of Arbe the father of Enac, which is called Hebron, in the mountain of Juda, and the suburbs thereof round about.

12 Agros vero et villas ejus dederat Caleb filio Jephone ad possidendum.

But the fields and the villages thereof he had given to Caleb the son of Jephone for his possession.

13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem, ac suburbana ejus: et Lobnam cum suburbanis suis:

He gave therefore to the children of Aaron the priest, Hebron a city of refuge, and the suburbs thereof: and Lobna with the suburbs thereof,

14 et Jether, et Esthemo,

And Jether and Estemo,

15 et Holon, et Dabir,

And Holon, and Dabir,

16 et Ain, et Jeta, et Bethsames, cum suburbanis suis: civitates novem de tribubus, ut dictum est, duabus.

And Ain, and Jeta, and Bethsames, with their suburbs: nine cities out of the two tribes, as hath been said.

17 De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon, et Gabæ,

And out of the tribe of the children of Benjamin, Gabaon, and Gabae,

18 et Anathoth et Almon, cum suburbanis suis: civitates quatuor.

And Anathoth and Almon, with their suburbs: four cities.

19 Omnes simul civitates filiorum Aaron sacerdotis, tredecim cum suburbanis suis.

All the cities together of the children of Aaron the priest, were thirteen, with their suburbs.

20 Reliquis vero per familias filiorum Caath Levitici generis, hæc est data possessio.

And to the rest of the families of the children of Caath of the race of Levi was given this possession.

21 De tribu Ephraim urbes confugii, Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraim, et Gazer

Of the tribe of Ephraim, Sichem one of the cities of refuge, with the suburbs thereof in mount Ephraim, and Cater,

22 et Cibsaim et Beth-horon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Cibsaim, and Beth-horon, with their suburbs, four cities.

23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon,

And of the tribe of Dan, Eltheco and Gabathon,

24 et Ajalon et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Aialon and Gethremmon, with their suburbs, four cities.

25 Porro de dimidia tribu Manasse, Thanach et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates duæ.

And of the half tribe of Manasses, Thanac and Gethremmon, with their suburbs, two cities.

26 Omnes civitates decem, et suburbana earum, datæ sunt filiis Caath inferioris gradus.

All the cities were ten, with their suburbs, which were given to the children of Caath, of the inferior degree.

27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit de dimidia tribu Manasse confugii civitates, Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis suis, civitates duas.

To the children of Gerson also of the race of Levi out of the half tribe of Manasses, Gaulon in Basan, one of the cities of refuge, and Bosra, with their suburbs, two cities.

28 Porro de tribu Issachar, Cesion, et Dabereth,

And of the tribe of Issachar, Cesion, and Dabereth,

29 et Jaramoth, et Engannim, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Jaramoth, and Engannim, with their suburbs, four cities.

30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon,

And of the tribe of Aser, Masal and Abdon,

31 et Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Helcath, and Rohob, with their suburbs, four cities.

32 De tribu quoque Nephthali civitates confugii, Cedes in Galilæa, et Hammoth Dor, et Carthan, cum suburbanis suis, civitates tres.

Of the tribe also of Nephtali, Cedes in Galilee, one of the cities of refuge: and Hammoth Dor, and Carthan, with their suburbs, three cities.

33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim, cum suburbanis suis.

All the cities of the families of Gerson, were thirteen, with their suburbs.

34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus per familias suas data est de tribu Zabulon, Jecnam, et Cartha

And to the children of Merari, Levites of the inferior degree, by their families were given of the tribe of Zabulon, Jecnam and Cartha,

35 et Damna et Naalol, civitates quatuor cum suburbanis suis.

And Damna and Naalol, four cities with their suburbs;

36 De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jericho civitates refugii, Bosor in solitudine, Misor et Jaser et Jethson et Mephaath, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Ruben beyond the Jordan over against Jericho, Bosor in the wilderness, one of the cities of refuge, Miser and Jaser and Jethson and Mephaath, four cities with their suburbs.

37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth in Galaad, et Manaim et Hesebon et Jazer, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Gad, Ramoth in Galaad, one of the cities of refuge, and Manaim and Hesebon and Jaser, four cities with their suburbs.

38 Omnes urbes filiorum Merari per familias et cognationes suas, duodecim.

All the cities of the children of Merari by their families and kindreds, were twelve.

39 Itaque civitates universæ Levitarum in medio possessionis filiorum Isræl fuerunt quadraginta octo

So all the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty-eight,

40 cum suburbanis suis, singulæ per familias distributæ.

With their suburbs, each distributed by the families.

41 Deditque Dominus Deus Isræli omnem terram, quam traditurum se patribus eorum juraverat: et possederunt illam, atque habitaverunt in ea.

And the Lord God gave to Israel all the land that he had sworn to give to their fathers: and they possessed it and dwelt in it.

42 Dataque est ab eo pax in omnes per circuitum nationes: nullusque eis hostium resistere ausus est, sed cunti in eorum ditionem redacti sunt.

And he gave them peace from all nations round about: and none of their enemies durst stand against them, but were brought under their dominion.

43 Ne unum quidem verbum, quod illis præstiturum se esse promiserat, irritum fuit, sed rebus expleta sunt omnia.

Not so much as one word, which he had promised to perform unto them, was made void, but all came to pass.
Josue - caput 21


1 Accesseruntque principes familiarum Levi ad Eleazarum sacerdotem, et Josue filium Nun, et ad duces cognationum per singulas tribus filiorum Isræl:

Then the princes of the families of Levi came to Eleazar the priest, and to Josue the son of Nun, and to the princes of the kindreds of all the tribes of the children of Israel:

2 locutique sunt ad eos in Silo terræ Chanaan, atque dixerunt: Dominus præcepit per manum Moysi, ut darentur nobis urbes ad habitandum, et suburbana earum ad alenda jumenta.

And they spoke to them in Silo in the land of Chanaan, and said: The Lord commanded by the hand of Moses, that cities should be given us to dwell in, and their suburbs to feed our cattle.

3 Dederuntque filii Isræl de possessionibus suis juxta imperium Domini, civitates et suburbana earum.

And the children of Israel gave out of their possessions according to the commandment of the Lord, cities and their suburbs.

4 Egressaque est sors in familiam Caath filiorum Aaron sacerdotis, de tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin, civitates tredecim:

And the lot came out for the family of Caath of the children of Aaron the priest out of the tribes of Juda, and of Simeon, and of Benjamin, thirteen cities.

5 et reliquis filiorum Caath, id est Levitis, qui superfuerant, de tribubus Ephraim, et Dan, et dimidia tribu Manasse, civitates decem.

And to the rest of the children of Caath, that is, to the Levites, who remained, out of the tribes of Ephraim, and of Dan, and the half tribe of Manasses, ten cities.

6 Porro filii Gerson egressa est sors, ut acciperent de tribubus Issachar et Aser et Nephthali, dimidiaque tribu Manasse in Basan, civitates numero tredecim.

And the lot came out to the children of Gerson, that they should take of the tribes of Issachar and of Aser and of Nephtali, and of the half tribe of Manasses in Basan, thirteen cities.

7 Et filiis Merari per cognationes suas de tribubus Ruben et Gad et Zabulon urbes duodecim.

And to the sons of Merari by their kindreds, of the tribes of Ruben and or Cad and of Zabulon, twelve cities.

8 Dederuntque filii Isræl Levitis civitates et suburbana earum, sicut præcepit Dominus per manum Moysi, singulis sorte tribuentes.

And the children of Israel gave to the Levites the cities and their suburbs, as the Lord commanded by the hand of Moses, giving to every one by lot.

9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josue civitates: quarum ista sunt nomina,

Of the tribes of the children of Juda and of Simeon Josue gave cities: whose names are these,

10 filiis Aaron per familias Caath Levitici generis (prima enim sors illis egressa est).

To the sons of Aaron, of the families of Caath of the race of Levi (for the first lot came out for them)

11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron, in monte Juda, et suburbana ejus per circuitum.

The city of Arbe the father of Enac, which is called Hebron, in the mountain of Juda, and the suburbs thereof round about.

12 Agros vero et villas ejus dederat Caleb filio Jephone ad possidendum.

But the fields and the villages thereof he had given to Caleb the son of Jephone for his possession.

13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem, ac suburbana ejus: et Lobnam cum suburbanis suis:

He gave therefore to the children of Aaron the priest, Hebron a city of refuge, and the suburbs thereof: and Lobna with the suburbs thereof,

14 et Jether, et Esthemo,

And Jether and Estemo,

15 et Holon, et Dabir,

And Holon, and Dabir,

16 et Ain, et Jeta, et Bethsames, cum suburbanis suis: civitates novem de tribubus, ut dictum est, duabus.

And Ain, and Jeta, and Bethsames, with their suburbs: nine cities out of the two tribes, as hath been said.

17 De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon, et Gabæ,

And out of the tribe of the children of Benjamin, Gabaon, and Gabae,

18 et Anathoth et Almon, cum suburbanis suis: civitates quatuor.

And Anathoth and Almon, with their suburbs: four cities.

19 Omnes simul civitates filiorum Aaron sacerdotis, tredecim cum suburbanis suis.

All the cities together of the children of Aaron the priest, were thirteen, with their suburbs.

20 Reliquis vero per familias filiorum Caath Levitici generis, hæc est data possessio.

And to the rest of the families of the children of Caath of the race of Levi was given this possession.

21 De tribu Ephraim urbes confugii, Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraim, et Gazer

Of the tribe of Ephraim, Sichem one of the cities of refuge, with the suburbs thereof in mount Ephraim, and Cater,

22 et Cibsaim et Beth-horon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Cibsaim, and Beth-horon, with their suburbs, four cities.

23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon,

And of the tribe of Dan, Eltheco and Gabathon,

24 et Ajalon et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Aialon and Gethremmon, with their suburbs, four cities.

25 Porro de dimidia tribu Manasse, Thanach et Gethremmon, cum suburbanis suis, civitates duæ.

And of the half tribe of Manasses, Thanac and Gethremmon, with their suburbs, two cities.

26 Omnes civitates decem, et suburbana earum, datæ sunt filiis Caath inferioris gradus.

All the cities were ten, with their suburbs, which were given to the children of Caath, of the inferior degree.

27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit de dimidia tribu Manasse confugii civitates, Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis suis, civitates duas.

To the children of Gerson also of the race of Levi out of the half tribe of Manasses, Gaulon in Basan, one of the cities of refuge, and Bosra, with their suburbs, two cities.

28 Porro de tribu Issachar, Cesion, et Dabereth,

And of the tribe of Issachar, Cesion, and Dabereth,

29 et Jaramoth, et Engannim, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Jaramoth, and Engannim, with their suburbs, four cities.

30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon,

And of the tribe of Aser, Masal and Abdon,

31 et Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis, civitates quatuor.

And Helcath, and Rohob, with their suburbs, four cities.

32 De tribu quoque Nephthali civitates confugii, Cedes in Galilæa, et Hammoth Dor, et Carthan, cum suburbanis suis, civitates tres.

Of the tribe also of Nephtali, Cedes in Galilee, one of the cities of refuge: and Hammoth Dor, and Carthan, with their suburbs, three cities.

33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim, cum suburbanis suis.

All the cities of the families of Gerson, were thirteen, with their suburbs.

34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus per familias suas data est de tribu Zabulon, Jecnam, et Cartha

And to the children of Merari, Levites of the inferior degree, by their families were given of the tribe of Zabulon, Jecnam and Cartha,

35 et Damna et Naalol, civitates quatuor cum suburbanis suis.

And Damna and Naalol, four cities with their suburbs;

36 De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jericho civitates refugii, Bosor in solitudine, Misor et Jaser et Jethson et Mephaath, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Ruben beyond the Jordan over against Jericho, Bosor in the wilderness, one of the cities of refuge, Miser and Jaser and Jethson and Mephaath, four cities with their suburbs.

37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth in Galaad, et Manaim et Hesebon et Jazer, civitates quatuor cum suburbanis suis.

Of the tribe of Gad, Ramoth in Galaad, one of the cities of refuge, and Manaim and Hesebon and Jaser, four cities with their suburbs.

38 Omnes urbes filiorum Merari per familias et cognationes suas, duodecim.

All the cities of the children of Merari by their families and kindreds, were twelve.

39 Itaque civitates universæ Levitarum in medio possessionis filiorum Isræl fuerunt quadraginta octo

So all the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty-eight,

40 cum suburbanis suis, singulæ per familias distributæ.

With their suburbs, each distributed by the families.

41 Deditque Dominus Deus Isræli omnem terram, quam traditurum se patribus eorum juraverat: et possederunt illam, atque habitaverunt in ea.

And the Lord God gave to Israel all the land that he had sworn to give to their fathers: and they possessed it and dwelt in it.

42 Dataque est ab eo pax in omnes per circuitum nationes: nullusque eis hostium resistere ausus est, sed cunti in eorum ditionem redacti sunt.

And he gave them peace from all nations round about: and none of their enemies durst stand against them, but were brought under their dominion.

43 Ne unum quidem verbum, quod illis præstiturum se esse promiserat, irritum fuit, sed rebus expleta sunt omnia.

Not so much as one word, which he had promised to perform unto them, was made void, but all came to pass.