Joannes
 (Latin-English)Joannes - caput 8John - chapter 8


1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti:

And Jesus went unto mount Olivet.

2 et diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos.

And early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him, and sitting down he taught them.

3 Adducunt autem scribæ et pharisæi mulierem in adulterio deprehensam: et statuerunt eam in medio,

And the scribes and the Pharisees bring unto him a woman taken in adultery: and they set her in the midst,

4 et dixerunt ei: Magister, hæc mulier modo deprehensa est in adulterio.

And said to him: Master, this woman was even now taken in adultery.

5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?

Now Moses in the law commanded us to stone such a one. But what sayest thou?

6 Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra.

And this they said tempting him, that they might accuse him. But Jesus bowing himself down, wrote with his finger on the ground.

7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum, erexit se, et dixit eis: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.

When therefore they continued asking him, he lifted up himself, and said to them: He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra.

And again stooping down, he wrote on the ground.

9 Audientes autem unus post unum exibant, incipientes a senioribus: et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.

But they hearing this, went out one by one, beginning at the eldest. And Jesus alone remained, and the woman standing in the midst.

10 Erigens autem se Jesus, dixit ei: Mulier, ubi sunt qui te accusabant? nemo te condemnavit?

Then Jesus lifting up himself, said to her: Woman, where are they that accused thee? Hath no man condemned thee?

11 Quæ dixit: Nemo, Domine. Dixit autem Jesus: Nec ego te condemnabo: vade, et jam amplius noli peccare.

Who said: No man, Lord. And Jesus said: Neither will I condemn thee. Go, and now sin no more.

12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitæ.

Again therefore, Jesus spoke to them, saying: I am the light of the world: he that followeth me, walketh not in darkness, but shall have the light of life.

13 Dixerunt ergo ei pharisæi: Tu de teipso testimonium perhibes; testimonium tuum non est verum.

The Pharisees therefore said to him: Thou givest testimony of thyself: thy testimony is not true.

14 Respondit Jesus, et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de meipso, verum est testimonium meum: quia scio unde veni et quo vado; vos autem nescitis unde venio aut quo vado.

Jesus answered, and said to them: Although I give testimony of myself, my testimony is true: for I know whence I came, and whither I go: but you know not whence I come, or whither I go.

15 Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam;

You judge according to the flesh: I judge not any man.

16 et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum: sed ego et qui misit me, Pater.

And if I do judge, my judgment is true: because I am not alone, but I and the Father that sent me.

17 Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est.

And in your law it is written, that the testimony of two men is true.

18 Ego sum qui testimonium perhibeo de meipso, et testimonium perhibet de me qui misit me, Pater.

I am one that give testimony of myself: and the Father that sent me giveth testimony of me.

19 Dicebant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respondit Jesus: Neque me scitis, neque Patrem meum: si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis.

They said therefore to him: Where is thy Father? Jesus answered: Neither me do you know, nor my Father: if you did know me, perhaps you would know my Father also.

20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio, docens in templo: et nemo apprehendit eum, quia necdum venerat hora ejus.

These words Jesus spoke in the treasury, teaching in the temple: and no man laid hands on him, because his hour was not yet come.

21 Dixit ergo iterum eis Jesus: Ego vado, et quæretis me, et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.

Again therefore Jesus said to them: I go, and you shall seek me, and you shall die in your sin. Whither I go, you cannot come.

22 Dicebant ergo Judæi: Numquid interficiet semetipsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potestis venire?

The Jews therefore said: Will he kill himself, because he said: Whither I go, you cannot come?

23 Et dicebat eis: Vos de deorsum estis, ego de supernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.

And he said to them: You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world.

24 Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato vestro.

Therefore I said to you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sin.

25 Dicebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Jesus: Principium, qui et loquor vobis.

They said therefore to him: Who art thou? Jesus said to them: The beginning, who also speak unto you.

26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare; sed qui me misit, verax est; et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo.

Many things I have to speak and to judge of you. But he that sent me, is true: and the things I have heard of him, these same I speak in the world.

27 Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum.

And they understood not, that he called God his Father.

28 Dixit ergo eis Jesus: Cum exaltaveris Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a meipso facio nihil, sed sicut docuit me Pater, hæc loquor:

Jesus therefore said to them: When you shall have lifted up the Son of man, then shall you know, that I am he, and that I do nothing of myself, but as the Father hath taught me, these things I speak:

29 et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum: quia ego quæ placita sunt ei, facio semper.

And he that sent me, is with me, and he hath not left me alone: for I do always the things that please him.

30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum.

When he spoke these things, many believed in him.

31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei, Judæos: Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,

Then Jesus said to those Jews, who believed him: If you continue in my word, you shall be my disciples indeed.

32 et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.

And you shall know the truth, and the truth shall make you free.

33 Responderunt ei: Semen Abrahæ sumus, et nemini servivimus umquam: quomodo tu dicis: Liberi eritis?

They answered him: We are the seed of Abraham, and we have never been slaves to any man: how sayest thou: you shall be free?

34 Respondit eis Jesus: Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati.

Jesus answered them: Amen, amen I say unto you: that whosoever committeth sin, is the servant of sin.

35 Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum.

Now the servant abideth not in the house for ever; but the son abideth for ever.

36 Si ergo vos filius liberaverit, vere liberi eritis.

If therefore the son shall make you free, you shall be free indeed.

37 Scio quia filii Abrahæ estis: sed quæritis me interficere, quia sermo meus non capit in vobis.

I know that you are the children of Abraham: but you seek to kill me, because my word hath no place in you.

38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor: et vos quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis.

I speak that which I have seen with my Father: and you do the things that you have seen with your father.

39 Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite.

They answered, and said to him: Abraham is our father. Jesus saith to them: If you be the children of Abraham, do the works of Abraham.

40 Nunc autem quæritis me interficere, hominem, qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo: hoc Abraham non fecit.

But now you seek to kill me, a man who have spoken the truth to you, which I have heard of God. This Abraham did not.

41 Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei: Nos ex fornicatione non sumus nati: unum patrem habemus Deum.

You do the works of your father. They said therefore to him: We are not born of fornication: we have one Father, even God.

42 Dixit ergo eis Jesus: Si Deus pater vester esset, diligeretis utique et me; ego enim ex Deo processi, et veni: neque enim a meipso veni, sed ille me misit.

Jesus therefore said to them: If God were your Father, you would indeed love me. For from God I proceeded, and came; for I came not of myself, but he sent me:

43 Quare loquelam meam non cognoscitis? Quia non potestis audire sermonem meum.

Why do you not know my speech? Because you cannot hear my word.

44 Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit: quia non est veritas in eo: cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

You are of your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth; because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

45 Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi.

But if I say the truth, you believe me not.

46 Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

Which of you shall convince me of sin? If I say the truth to you, why do you not believe me?

47 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.

He that is of God, heareth the words of God. Therefore you hear them not, because you are not of God.

48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, et dæmonium habes?

The Jews therefore answered, and said to him: Do not we say well that thou art a Samaritan, and hast a devil?

49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo: sed honorifico Patrem meum, et vos inhonorastis me.

Jesus answered: I have not a devil: but I honour my Father, and you have dishonoured me.

50 Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.

But I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.

51 Amen, amen dico vobis: si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in æternum.

Amen, amen I say to you: If any man keep my word, he shall not see death for ever.

52 Dixerunt ergo Judæi: Nunc cognovimus quia dæmonium habes. Abraham mortuus est, et prophetæ; et tu dicis: Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in æternum.

The Jews therefore said: Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest: If any man keep my word, he shall not taste death for ever.

53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetæ mortui sunt. Quem teipsum facis?

Art thou greater than our father Abraham, who is dead? and the prophets are dead. Whom dost thou make thyself?

54 Respondit Jesus: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est: est Pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus vester est,

Jesus answered: If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father that glorifieth me, of whom you say that he is your God.

55 et non cognovistis eum: ego autem novi eum. Et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermonem ejus servo.

And you have not known him, but I know him. And if I shall say that I know him not, I shall be like to you, a liar. But I do know him, and do keep his word.

56 Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum: vidit, et gavisus est.

Abraham your father rejoiced that he might see my day: he saw it, and was glad.

57 Dixerunt ergo Judæi ad eum: Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti?

The Jews therefore said to him: Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Dixit eis Jesus: Amen, amen dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum.

Jesus said to them: Amen, amen I say to you, before Abraham was made, I am.

59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum: Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.

They took up stones therefore to cast at him. But Jesus hid himself, and went out of the temple.
Joannes - caput 8


1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti:

And Jesus went unto mount Olivet.

2 et diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos.

And early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him, and sitting down he taught them.

3 Adducunt autem scribæ et pharisæi mulierem in adulterio deprehensam: et statuerunt eam in medio,

And the scribes and the Pharisees bring unto him a woman taken in adultery: and they set her in the midst,

4 et dixerunt ei: Magister, hæc mulier modo deprehensa est in adulterio.

And said to him: Master, this woman was even now taken in adultery.

5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?

Now Moses in the law commanded us to stone such a one. But what sayest thou?

6 Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra.

And this they said tempting him, that they might accuse him. But Jesus bowing himself down, wrote with his finger on the ground.

7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum, erexit se, et dixit eis: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.

When therefore they continued asking him, he lifted up himself, and said to them: He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra.

And again stooping down, he wrote on the ground.

9 Audientes autem unus post unum exibant, incipientes a senioribus: et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.

But they hearing this, went out one by one, beginning at the eldest. And Jesus alone remained, and the woman standing in the midst.

10 Erigens autem se Jesus, dixit ei: Mulier, ubi sunt qui te accusabant? nemo te condemnavit?

Then Jesus lifting up himself, said to her: Woman, where are they that accused thee? Hath no man condemned thee?

11 Quæ dixit: Nemo, Domine. Dixit autem Jesus: Nec ego te condemnabo: vade, et jam amplius noli peccare.

Who said: No man, Lord. And Jesus said: Neither will I condemn thee. Go, and now sin no more.

12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitæ.

Again therefore, Jesus spoke to them, saying: I am the light of the world: he that followeth me, walketh not in darkness, but shall have the light of life.

13 Dixerunt ergo ei pharisæi: Tu de teipso testimonium perhibes; testimonium tuum non est verum.

The Pharisees therefore said to him: Thou givest testimony of thyself: thy testimony is not true.

14 Respondit Jesus, et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de meipso, verum est testimonium meum: quia scio unde veni et quo vado; vos autem nescitis unde venio aut quo vado.

Jesus answered, and said to them: Although I give testimony of myself, my testimony is true: for I know whence I came, and whither I go: but you know not whence I come, or whither I go.

15 Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam;

You judge according to the flesh: I judge not any man.

16 et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum: sed ego et qui misit me, Pater.

And if I do judge, my judgment is true: because I am not alone, but I and the Father that sent me.

17 Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est.

And in your law it is written, that the testimony of two men is true.

18 Ego sum qui testimonium perhibeo de meipso, et testimonium perhibet de me qui misit me, Pater.

I am one that give testimony of myself: and the Father that sent me giveth testimony of me.

19 Dicebant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respondit Jesus: Neque me scitis, neque Patrem meum: si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis.

They said therefore to him: Where is thy Father? Jesus answered: Neither me do you know, nor my Father: if you did know me, perhaps you would know my Father also.

20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio, docens in templo: et nemo apprehendit eum, quia necdum venerat hora ejus.

These words Jesus spoke in the treasury, teaching in the temple: and no man laid hands on him, because his hour was not yet come.

21 Dixit ergo iterum eis Jesus: Ego vado, et quæretis me, et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.

Again therefore Jesus said to them: I go, and you shall seek me, and you shall die in your sin. Whither I go, you cannot come.

22 Dicebant ergo Judæi: Numquid interficiet semetipsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potestis venire?

The Jews therefore said: Will he kill himself, because he said: Whither I go, you cannot come?

23 Et dicebat eis: Vos de deorsum estis, ego de supernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.

And he said to them: You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world.

24 Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato vestro.

Therefore I said to you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sin.

25 Dicebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Jesus: Principium, qui et loquor vobis.

They said therefore to him: Who art thou? Jesus said to them: The beginning, who also speak unto you.

26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare; sed qui me misit, verax est; et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo.

Many things I have to speak and to judge of you. But he that sent me, is true: and the things I have heard of him, these same I speak in the world.

27 Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum.

And they understood not, that he called God his Father.

28 Dixit ergo eis Jesus: Cum exaltaveris Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a meipso facio nihil, sed sicut docuit me Pater, hæc loquor:

Jesus therefore said to them: When you shall have lifted up the Son of man, then shall you know, that I am he, and that I do nothing of myself, but as the Father hath taught me, these things I speak:

29 et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum: quia ego quæ placita sunt ei, facio semper.

And he that sent me, is with me, and he hath not left me alone: for I do always the things that please him.

30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum.

When he spoke these things, many believed in him.

31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei, Judæos: Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,

Then Jesus said to those Jews, who believed him: If you continue in my word, you shall be my disciples indeed.

32 et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.

And you shall know the truth, and the truth shall make you free.

33 Responderunt ei: Semen Abrahæ sumus, et nemini servivimus umquam: quomodo tu dicis: Liberi eritis?

They answered him: We are the seed of Abraham, and we have never been slaves to any man: how sayest thou: you shall be free?

34 Respondit eis Jesus: Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati.

Jesus answered them: Amen, amen I say unto you: that whosoever committeth sin, is the servant of sin.

35 Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum.

Now the servant abideth not in the house for ever; but the son abideth for ever.

36 Si ergo vos filius liberaverit, vere liberi eritis.

If therefore the son shall make you free, you shall be free indeed.

37 Scio quia filii Abrahæ estis: sed quæritis me interficere, quia sermo meus non capit in vobis.

I know that you are the children of Abraham: but you seek to kill me, because my word hath no place in you.

38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor: et vos quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis.

I speak that which I have seen with my Father: and you do the things that you have seen with your father.

39 Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite.

They answered, and said to him: Abraham is our father. Jesus saith to them: If you be the children of Abraham, do the works of Abraham.

40 Nunc autem quæritis me interficere, hominem, qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo: hoc Abraham non fecit.

But now you seek to kill me, a man who have spoken the truth to you, which I have heard of God. This Abraham did not.

41 Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei: Nos ex fornicatione non sumus nati: unum patrem habemus Deum.

You do the works of your father. They said therefore to him: We are not born of fornication: we have one Father, even God.

42 Dixit ergo eis Jesus: Si Deus pater vester esset, diligeretis utique et me; ego enim ex Deo processi, et veni: neque enim a meipso veni, sed ille me misit.

Jesus therefore said to them: If God were your Father, you would indeed love me. For from God I proceeded, and came; for I came not of myself, but he sent me:

43 Quare loquelam meam non cognoscitis? Quia non potestis audire sermonem meum.

Why do you not know my speech? Because you cannot hear my word.

44 Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit: quia non est veritas in eo: cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

You are of your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth; because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

45 Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi.

But if I say the truth, you believe me not.

46 Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

Which of you shall convince me of sin? If I say the truth to you, why do you not believe me?

47 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.

He that is of God, heareth the words of God. Therefore you hear them not, because you are not of God.

48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, et dæmonium habes?

The Jews therefore answered, and said to him: Do not we say well that thou art a Samaritan, and hast a devil?

49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo: sed honorifico Patrem meum, et vos inhonorastis me.

Jesus answered: I have not a devil: but I honour my Father, and you have dishonoured me.

50 Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.

But I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.

51 Amen, amen dico vobis: si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in æternum.

Amen, amen I say to you: If any man keep my word, he shall not see death for ever.

52 Dixerunt ergo Judæi: Nunc cognovimus quia dæmonium habes. Abraham mortuus est, et prophetæ; et tu dicis: Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in æternum.

The Jews therefore said: Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest: If any man keep my word, he shall not taste death for ever.

53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetæ mortui sunt. Quem teipsum facis?

Art thou greater than our father Abraham, who is dead? and the prophets are dead. Whom dost thou make thyself?

54 Respondit Jesus: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est: est Pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus vester est,

Jesus answered: If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father that glorifieth me, of whom you say that he is your God.

55 et non cognovistis eum: ego autem novi eum. Et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermonem ejus servo.

And you have not known him, but I know him. And if I shall say that I know him not, I shall be like to you, a liar. But I do know him, and do keep his word.

56 Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum: vidit, et gavisus est.

Abraham your father rejoiced that he might see my day: he saw it, and was glad.

57 Dixerunt ergo Judæi ad eum: Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti?

The Jews therefore said to him: Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Dixit eis Jesus: Amen, amen dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum.

Jesus said to them: Amen, amen I say to you, before Abraham was made, I am.

59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum: Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.

They took up stones therefore to cast at him. But Jesus hid himself, and went out of the temple.
Joannes - caput 8


1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti:

And Jesus went unto mount Olivet.

2 et diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos.

And early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him, and sitting down he taught them.

3 Adducunt autem scribæ et pharisæi mulierem in adulterio deprehensam: et statuerunt eam in medio,

And the scribes and the Pharisees bring unto him a woman taken in adultery: and they set her in the midst,

4 et dixerunt ei: Magister, hæc mulier modo deprehensa est in adulterio.

And said to him: Master, this woman was even now taken in adultery.

5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?

Now Moses in the law commanded us to stone such a one. But what sayest thou?

6 Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra.

And this they said tempting him, that they might accuse him. But Jesus bowing himself down, wrote with his finger on the ground.

7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum, erexit se, et dixit eis: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.

When therefore they continued asking him, he lifted up himself, and said to them: He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra.

And again stooping down, he wrote on the ground.

9 Audientes autem unus post unum exibant, incipientes a senioribus: et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.

But they hearing this, went out one by one, beginning at the eldest. And Jesus alone remained, and the woman standing in the midst.

10 Erigens autem se Jesus, dixit ei: Mulier, ubi sunt qui te accusabant? nemo te condemnavit?

Then Jesus lifting up himself, said to her: Woman, where are they that accused thee? Hath no man condemned thee?

11 Quæ dixit: Nemo, Domine. Dixit autem Jesus: Nec ego te condemnabo: vade, et jam amplius noli peccare.

Who said: No man, Lord. And Jesus said: Neither will I condemn thee. Go, and now sin no more.

12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitæ.

Again therefore, Jesus spoke to them, saying: I am the light of the world: he that followeth me, walketh not in darkness, but shall have the light of life.

13 Dixerunt ergo ei pharisæi: Tu de teipso testimonium perhibes; testimonium tuum non est verum.

The Pharisees therefore said to him: Thou givest testimony of thyself: thy testimony is not true.

14 Respondit Jesus, et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de meipso, verum est testimonium meum: quia scio unde veni et quo vado; vos autem nescitis unde venio aut quo vado.

Jesus answered, and said to them: Although I give testimony of myself, my testimony is true: for I know whence I came, and whither I go: but you know not whence I come, or whither I go.

15 Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam;

You judge according to the flesh: I judge not any man.

16 et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum: sed ego et qui misit me, Pater.

And if I do judge, my judgment is true: because I am not alone, but I and the Father that sent me.

17 Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est.

And in your law it is written, that the testimony of two men is true.

18 Ego sum qui testimonium perhibeo de meipso, et testimonium perhibet de me qui misit me, Pater.

I am one that give testimony of myself: and the Father that sent me giveth testimony of me.

19 Dicebant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respondit Jesus: Neque me scitis, neque Patrem meum: si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis.

They said therefore to him: Where is thy Father? Jesus answered: Neither me do you know, nor my Father: if you did know me, perhaps you would know my Father also.

20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio, docens in templo: et nemo apprehendit eum, quia necdum venerat hora ejus.

These words Jesus spoke in the treasury, teaching in the temple: and no man laid hands on him, because his hour was not yet come.

21 Dixit ergo iterum eis Jesus: Ego vado, et quæretis me, et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.

Again therefore Jesus said to them: I go, and you shall seek me, and you shall die in your sin. Whither I go, you cannot come.

22 Dicebant ergo Judæi: Numquid interficiet semetipsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potestis venire?

The Jews therefore said: Will he kill himself, because he said: Whither I go, you cannot come?

23 Et dicebat eis: Vos de deorsum estis, ego de supernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.

And he said to them: You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world.

24 Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato vestro.

Therefore I said to you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sin.

25 Dicebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Jesus: Principium, qui et loquor vobis.

They said therefore to him: Who art thou? Jesus said to them: The beginning, who also speak unto you.

26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare; sed qui me misit, verax est; et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo.

Many things I have to speak and to judge of you. But he that sent me, is true: and the things I have heard of him, these same I speak in the world.

27 Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum.

And they understood not, that he called God his Father.

28 Dixit ergo eis Jesus: Cum exaltaveris Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a meipso facio nihil, sed sicut docuit me Pater, hæc loquor:

Jesus therefore said to them: When you shall have lifted up the Son of man, then shall you know, that I am he, and that I do nothing of myself, but as the Father hath taught me, these things I speak:

29 et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum: quia ego quæ placita sunt ei, facio semper.

And he that sent me, is with me, and he hath not left me alone: for I do always the things that please him.

30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum.

When he spoke these things, many believed in him.

31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei, Judæos: Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,

Then Jesus said to those Jews, who believed him: If you continue in my word, you shall be my disciples indeed.

32 et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.

And you shall know the truth, and the truth shall make you free.

33 Responderunt ei: Semen Abrahæ sumus, et nemini servivimus umquam: quomodo tu dicis: Liberi eritis?

They answered him: We are the seed of Abraham, and we have never been slaves to any man: how sayest thou: you shall be free?

34 Respondit eis Jesus: Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati.

Jesus answered them: Amen, amen I say unto you: that whosoever committeth sin, is the servant of sin.

35 Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum.

Now the servant abideth not in the house for ever; but the son abideth for ever.

36 Si ergo vos filius liberaverit, vere liberi eritis.

If therefore the son shall make you free, you shall be free indeed.

37 Scio quia filii Abrahæ estis: sed quæritis me interficere, quia sermo meus non capit in vobis.

I know that you are the children of Abraham: but you seek to kill me, because my word hath no place in you.

38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor: et vos quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis.

I speak that which I have seen with my Father: and you do the things that you have seen with your father.

39 Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite.

They answered, and said to him: Abraham is our father. Jesus saith to them: If you be the children of Abraham, do the works of Abraham.

40 Nunc autem quæritis me interficere, hominem, qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo: hoc Abraham non fecit.

But now you seek to kill me, a man who have spoken the truth to you, which I have heard of God. This Abraham did not.

41 Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei: Nos ex fornicatione non sumus nati: unum patrem habemus Deum.

You do the works of your father. They said therefore to him: We are not born of fornication: we have one Father, even God.

42 Dixit ergo eis Jesus: Si Deus pater vester esset, diligeretis utique et me; ego enim ex Deo processi, et veni: neque enim a meipso veni, sed ille me misit.

Jesus therefore said to them: If God were your Father, you would indeed love me. For from God I proceeded, and came; for I came not of myself, but he sent me:

43 Quare loquelam meam non cognoscitis? Quia non potestis audire sermonem meum.

Why do you not know my speech? Because you cannot hear my word.

44 Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit: quia non est veritas in eo: cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

You are of your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth; because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

45 Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi.

But if I say the truth, you believe me not.

46 Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

Which of you shall convince me of sin? If I say the truth to you, why do you not believe me?

47 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.

He that is of God, heareth the words of God. Therefore you hear them not, because you are not of God.

48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, et dæmonium habes?

The Jews therefore answered, and said to him: Do not we say well that thou art a Samaritan, and hast a devil?

49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo: sed honorifico Patrem meum, et vos inhonorastis me.

Jesus answered: I have not a devil: but I honour my Father, and you have dishonoured me.

50 Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.

But I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.

51 Amen, amen dico vobis: si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in æternum.

Amen, amen I say to you: If any man keep my word, he shall not see death for ever.

52 Dixerunt ergo Judæi: Nunc cognovimus quia dæmonium habes. Abraham mortuus est, et prophetæ; et tu dicis: Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in æternum.

The Jews therefore said: Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest: If any man keep my word, he shall not taste death for ever.

53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetæ mortui sunt. Quem teipsum facis?

Art thou greater than our father Abraham, who is dead? and the prophets are dead. Whom dost thou make thyself?

54 Respondit Jesus: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est: est Pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus vester est,

Jesus answered: If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father that glorifieth me, of whom you say that he is your God.

55 et non cognovistis eum: ego autem novi eum. Et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermonem ejus servo.

And you have not known him, but I know him. And if I shall say that I know him not, I shall be like to you, a liar. But I do know him, and do keep his word.

56 Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum: vidit, et gavisus est.

Abraham your father rejoiced that he might see my day: he saw it, and was glad.

57 Dixerunt ergo Judæi ad eum: Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti?

The Jews therefore said to him: Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Dixit eis Jesus: Amen, amen dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum.

Jesus said to them: Amen, amen I say to you, before Abraham was made, I am.

59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum: Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.

They took up stones therefore to cast at him. But Jesus hid himself, and went out of the temple.