I Reges
 (Latin-English)I Reges - caput 223 Kings - chapter 22


1 Transierunt igitur tres anni absque bello inter Syriam et Isræl.

And there passed three years without war between Syria and Israel.

2 In anno autem tertio, descendit Josaphat rex Juda ad regem Isræl.

And in the third year, Josaphat king of Juda came down to the king of Israel.

3 (Dixitque rex Isræl ad servos suos: Ignoratis quod nostra sit Ramoth Galaad, et negligimus tollere eam de manu regis Syriæ?)

(And the king of Israel said to his servants: Know ye not-that Ramoth Galaad is ours, and we neglect to take it out of the hand of the king of Syria?)

4 Et ait ad Josaphat: Veniesne mecum ad præliandum in Ramoth Galaad?

And he said to Josaphat: Wilt thou come with me to battle to Ramoth Galaad?

5 Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Sicut ego sum, ita et tu: populus meus et populus tuus unum sunt: et equites mei, equites tui. Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Quære, oro te, hodie sermonem Domini.

And Josaphat said to the king of Israel: As I am, so art thou: my people and thy people are one: and my horsemen, thy horsemen. And Josaphat said to the king of Israel: Inquire, I beseech thee, this day, the word of the Lord.

6 Congregavit ergo rex Isræl prophetas, quadringentos circiter viros, et ait ad eos: Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum, an quiescere? Qui responderunt: Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis.

Then the king of Israel assembled the prophets, about four hundred men, and he said to them: Shall I go to Ramoth Galaad to fight, or shall I forbear? They answered: Go up, and the Lord will deliver it into the hand of the king.

7 Dixit autem Josaphat: Non est hic propheta Domini quispiam, ut interrogemus per eum?

And Josaphat said: Is there not here some prophet of the Lord, that we may inquire by him?

8 Et ait rex Isræl ad Josaphat: Remansit vir unus, per quem possumus interrogare Dominum: sed ego odi eum, quia non prophetat mihi bonum, sed malum, Michæas filius Jemla. Cui Josaphat ait: Ne loquaris ita, rex.

And the king of Israel said to Josaphat: There is one man left, by whom we may inquire of the Lord: Micheas the son of Jemla; but I hate him, for he doth not prophesy good to me, but evil. And Josaphat said: Speak not so, O king.

9 Vocavit ergo rex Isræl eunuchum quemdam, et dixit ei: Festina adducere Michæam filium Jemla.

Then the king of Israel called an eunuch, and said to him: Make haste, and bring hither Micheas the son of Jemla.

10 Rex autem Isræl, et Josaphat rex Juda, sedebant unusquisque in solio suo vestiti cultu regio, in area juxta ostium portæ Samariæ, et universi prophetæ prophetabant in conspectu eorum.

Then the king of Israel, and Josaphat king of Juda, sat each on his throne clothed with royal robes, in a court by the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them.

11 Fecit quoque sibi Sedecias filius Chanaana cornua ferrea, et ait: Hæc dicit Dominus: His ventilabis Syriam, donec deleas eam.

And Sedecias the son of Chanaana made himself horns of iron, and said: Thus saith the Lord: With these shalt thou push Syria, till thou destroy it.

12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant, dicentes: Ascende in Ramoth Galaad, et vade prospere, et tradet Dominus in manus regis.

And all the prophets prophesied in like manner, saying: Go up to Ramoth Galaad, and prosper, for the Lord will deliver it into the king' s hands.

13 Nuntius vero, qui ierat ut vocaret Michæam, locutus est ad eum, dicens: Ecce sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant: sit ergo sermo tuus similis eorum, et loquere bona.

And the messenger, that went to call Micheas, spoke to him, saying: Behold the words of the prophets with one mouth declare good things to the king: let thy word therefore be like to theirs, and speak that which is good.

14 Cui Michæas ait: Vivit Dominus, quia quodcumque dixerit mihi Dominus, hoc loquar.

But Micheas said to him: As the Lord liveth, whatsoever the Lord shall say to me, that will I speak.

15 Venit itaque ad regem, et ait illi rex: Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad ad præliandum, an cessare? Cui ille respondit: Ascende, et vade prospere, et tradet eam Dominus in manus regis.

So he came to the king, and the king said to him: Micheas, shall we go to Ramoth Galaad to battle, or shall we forbear? He answered him: Go up, and prosper, and the Lord shall deliver it into the king' s hands.

16 Dixit autem rex ad eum: Iterum atque iterum adjuro te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini.

But the king said to him: I adjure thee again and again, that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord.

17 Et ille ait: Vidi cunctum Isræl dispersum in montibus, quasi oves non habentes pastorem. Et ait Dominus: Non habent isti dominum: revertatur unusquisque in domum suam in pace.

And he said: I saw all Israel scattered upon the hills, like sheep that have no shepherd: and the Lord said: These have no master: let every man of them return to his house in peace.

18 (Dixit ergo rex Isræl ad Josaphat: Numquid non dixi tibi, quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum?)

(Then the king of Israel said to Josaphat: Did I not tell thee, that he prophesieth no good to me, but always evil?)

19 Ille vero addens, ait: Propterea audi sermonem Domini: Vidi Dominum sedentem super solium suum, et omnem exercitum cæli assistentem ei a dextris et a sinistris:

And he added and said: Hear thou therefore the word of the Lord: I saw the Lord sitting on his throne, and all the army of heaven standing by him on the right hand and on the left:

20 et ait Dominus: Quis decipiet Achab regem Isræl, ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad? Et dixit unus verba hujuscemodi, et alius aliter.

And the Lord said: Who shall deceive Achab king of Israel, that he may go up, and fall at Ramoth Galaad? And one spoke words of this manner, and another otherwise.

21 Egressus est autem spiritus, et stetit coram Domino, et ait: Ego decipiam illum. Cui locutus est Dominus: In quo?

And there came forth a spirit, and stood before the Lord, and said: I will deceive him. And the Lord said to him: By what means?

22 Et ille ait: Egrediar, et ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus. Et dixit Dominus: Decipies, et prævalebis: egredere, et fac ita.

And he said: I will go forth, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said: Thou shalt deceive him, and shalt prevail: a go forth, and do so.

23 Nunc igitur ecce dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum tuorum, qui hic sunt, et Dominus locutus est contra te malum.

Now therefore behold the Lord hath given a lying spirit in the mouth of all thy prophets that are here, and the Lord hath spoken evil against thee.

24 Accessit autem Sedecias filius Chanaana, et percussit Michæam in maxillam, et dixit: Mene ergo dimisit spiritus Domini, et locutus est tibi?

And Sedecias the son of Chanaana came, and struck Micheas on the cheek, and said: Hath then the spirit of the Lord left me, and spoken to thee?

25 Et ait Michæas: Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum, intra cubiculum ut abscondaris.

And Micheas said: Thou shalt see in the day when thou shalt go into a chamber within a chamber to hide thyself.

26 Et ait rex Isræl: Tollite Michæam, et maneat apud Amon principem civitatis, et apud Joas filium Amelech,

And the king of Israel said: Take Micheas, and let him abide with Ammon the governor of the city, and with Joas the son of Amalech.

27 et dicite eis: Hæc dicit rex: Mittite virum istum in carcerem, et sustentate eum pane tribulationis, et aqua angustiæ, donec revertar in pace.

And tell them: Thus saith the king: Put this man in prison, and feed him with bread of affliction, and water of distress, till I return in peace.

28 Dixitque Michæas: Si reversus fueris in pace, non est locutus in me Dominus. Et ait: Audite populi omnes.

And Micheas said: If thou return in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said: Hear, all ye people.

29 Ascendit itaque rex Isræl, et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad.

So the king of Israel, and Josaphat king of Juda went up to Ramoth Galaad.

30 Dixit itaque rex Isræl ad Josaphat: Sume arma, et ingredere prælium, et induere vestibus tuis. Porro rex Isræl mutavit habitum suum, et ingressus est bellum.

And the king of Israel said to Josaphat: Take armour, and go into the battle, and put on thy own garments. But the king of Israel changed his dress, and went into the battle.

31 Rex autem Syriæ præceperat principibus curruum triginta duobus, dicens: Non pugnabitis contra minorem, et majorem quempiam, nisi contra regem Isræl solum.

And the king of Syria had commanded the two and thirty captains of the chariots, saying: You shall not fight against any, small or great, but against the king of Israel only.

32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat, suspicati sunt quod ipse esset rex Isræl, et impetu facto pugnabant contra eum: et exclamavit Josaphat.

So when the captains of the chariots saw Josaphat, they suspected that he was the king of Israel, and making a violent assault they fought against him: and Josaphat cried out.

33 Intellexeruntque principes curruum quod non esset rex Isræl, et cessaverunt ab eo.

And the captains of the chariots perceived that he was not the king of and they turned away from him.

34 Vir autem quidam tetendit arcum, in incertum sagittam dirigens, et casu percussit regem Isræl inter pulmonem et stomachum. At ille dixit aurigæ suo: Verte manum tuam, et ejice me de exercitu, quia graviter vulneratus sum.

And a certain man bent his bow, shooting at a venture, and chanced to strike the king of Israel between the lungs and the stomach. But he said to the driver of his chariot: Turn thy hand, and carry me out of the army, for I am grievously wounded.

35 Commissum est ergo prælium in die illa, et rex Isræl stabat in curru suo contra Syros, et mortuus est vespere: fluebat autem sanguis plagæ in sinum currus,

And the battle was fought that day, and the king of Israel stood in his chariot against the Syrians, and he died in the evening: and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot.

36 et præco insonuit in universo exercitu antequam sol occumberet, dicens: Unusquisque revertatur in civitatem, et in terram suam.

And the herald proclaimed through all the army before the sun set, saying: Let every man return to his own city, and to his own country.

37 Mortuus est autem rex, et perlatus est in Samariam: sepelieruntque regem in Samaria,

And the king died, and was carried into Samaria: and they buried the king in Samaria.

38 et laverunt currum ejus in piscina Samariæ, et linxerunt canes sanguinem ejus, et habenas laverunt, juxta verbum Domini quod locutus fuerat.

And they washed his chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, and they washed the reins, according to the word of the Lord which he had spoken.

39 Reliqua autem sermonum Achab, et universa quæ fecit, et domus eburnea quam ædificavit, cunctarumque urbium quas exstruxit, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Isræl?

But the rest of the acts of Achab, and all that he did, and the house of ivory that he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Israel?

40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis, et regnavit Ochozias filius ejus pro eo.

So Achab slept with his fathers, and Ochozias his son reigned in his stead.

41 Josaphat vero filius Asa regnare cœperat super Judam anno quarto Achab regis Isræl.

But Josaphat the son of Asa began to reign over Juda in the fourth year of Achab king of Israel.

42 Triginta quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et viginti quinque annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Azuba filia Salai.

He was five and thirty years old when he began to reign, and he reigned five and twenty years in Jerusalem: the name of his mother was Azuba the daughter of Salai.

43 Et ambulavit in omni via Asa patris sui, et non declinavit ex ea: fecitque quod rectum erat in conspectu Domini.

And he walked in all the way of Asa his father, and he declined not from it: and he did that which was right in the sight of the Lord.

44 Verumtamen excelsa non abstulit: adhuc enim populus sacrificabat, et adolebat incensum in excelsis.

Nevertheless he took not away the high places: for as Set the people offered sacrifices and burnt incense in the high places.

45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Isræl.

And Josaphat had peace with the king of Israel.

46 Reliqua autem verborum Josaphat, et opera ejus quæ gessit, et prælia, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda?

But the rest of the acts of Josaphat, and his works which he did, and his batties, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Juda?

47 Sed et reliquias effeminatorum, qui remanserant in diebus Asa patris ejus, abstulit de terra.

And the remnant also of the effeminate, who remained in the days of Asa his father, he took out of the land.

48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom.

And there was then no king appointed in Edom.

49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari, quæ navigarent in Ophir propter aurum: et ire non potuerunt, quia confractæ sunt in Asiongaber.

But king Josaphat made navies on the sea, to sail into Ophir for gold: but they could not go, for the ships were broken in Asiongaber.

50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat: Vadant servi mei cum servis tuis in navibus. Et noluit Josaphat.

Then Ochozias the ton of Achab said to Josaphat: Let my servants go with thy servants in the ships. And Josaphat would not.

51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David patris sui: regnavitque Joram filius ejus pro eo.

And Josaphat slept with his fathers. and was buried with them in the city of David his father: and Joram his son reigned in his stead.

52 Ochozias autem filius Achab regnare cœperat super Isræl in Samaria, anno septimo Josaphat regis Juda, regnavitque super Isræl duobus annis.

And Ochozias the son of Achab began to reign over Israel in Samaria, in the seventeenth year of Josaphat king of Juda, and he reigned over Israel two years,

53 Et fecit malum in conspectu Domini, et ambulavit in via patris sui et matris suæ, et in via Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isræl.

And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father and his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin.

54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum, et irritavit Dominum Deum Isræl, juxta omnia quæ fecerat pater ejus.

He served also Baal, and worshipped him, and provoked the Lord the God of Israel, according to all that his father had done.
I Reges - caput 22


1 Transierunt igitur tres anni absque bello inter Syriam et Isræl.

And there passed three years without war between Syria and Israel.

2 In anno autem tertio, descendit Josaphat rex Juda ad regem Isræl.

And in the third year, Josaphat king of Juda came down to the king of Israel.

3 (Dixitque rex Isræl ad servos suos: Ignoratis quod nostra sit Ramoth Galaad, et negligimus tollere eam de manu regis Syriæ?)

(And the king of Israel said to his servants: Know ye not-that Ramoth Galaad is ours, and we neglect to take it out of the hand of the king of Syria?)

4 Et ait ad Josaphat: Veniesne mecum ad præliandum in Ramoth Galaad?

And he said to Josaphat: Wilt thou come with me to battle to Ramoth Galaad?

5 Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Sicut ego sum, ita et tu: populus meus et populus tuus unum sunt: et equites mei, equites tui. Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Quære, oro te, hodie sermonem Domini.

And Josaphat said to the king of Israel: As I am, so art thou: my people and thy people are one: and my horsemen, thy horsemen. And Josaphat said to the king of Israel: Inquire, I beseech thee, this day, the word of the Lord.

6 Congregavit ergo rex Isræl prophetas, quadringentos circiter viros, et ait ad eos: Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum, an quiescere? Qui responderunt: Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis.

Then the king of Israel assembled the prophets, about four hundred men, and he said to them: Shall I go to Ramoth Galaad to fight, or shall I forbear? They answered: Go up, and the Lord will deliver it into the hand of the king.

7 Dixit autem Josaphat: Non est hic propheta Domini quispiam, ut interrogemus per eum?

And Josaphat said: Is there not here some prophet of the Lord, that we may inquire by him?

8 Et ait rex Isræl ad Josaphat: Remansit vir unus, per quem possumus interrogare Dominum: sed ego odi eum, quia non prophetat mihi bonum, sed malum, Michæas filius Jemla. Cui Josaphat ait: Ne loquaris ita, rex.

And the king of Israel said to Josaphat: There is one man left, by whom we may inquire of the Lord: Micheas the son of Jemla; but I hate him, for he doth not prophesy good to me, but evil. And Josaphat said: Speak not so, O king.

9 Vocavit ergo rex Isræl eunuchum quemdam, et dixit ei: Festina adducere Michæam filium Jemla.

Then the king of Israel called an eunuch, and said to him: Make haste, and bring hither Micheas the son of Jemla.

10 Rex autem Isræl, et Josaphat rex Juda, sedebant unusquisque in solio suo vestiti cultu regio, in area juxta ostium portæ Samariæ, et universi prophetæ prophetabant in conspectu eorum.

Then the king of Israel, and Josaphat king of Juda, sat each on his throne clothed with royal robes, in a court by the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them.

11 Fecit quoque sibi Sedecias filius Chanaana cornua ferrea, et ait: Hæc dicit Dominus: His ventilabis Syriam, donec deleas eam.

And Sedecias the son of Chanaana made himself horns of iron, and said: Thus saith the Lord: With these shalt thou push Syria, till thou destroy it.

12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant, dicentes: Ascende in Ramoth Galaad, et vade prospere, et tradet Dominus in manus regis.

And all the prophets prophesied in like manner, saying: Go up to Ramoth Galaad, and prosper, for the Lord will deliver it into the king' s hands.

13 Nuntius vero, qui ierat ut vocaret Michæam, locutus est ad eum, dicens: Ecce sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant: sit ergo sermo tuus similis eorum, et loquere bona.

And the messenger, that went to call Micheas, spoke to him, saying: Behold the words of the prophets with one mouth declare good things to the king: let thy word therefore be like to theirs, and speak that which is good.

14 Cui Michæas ait: Vivit Dominus, quia quodcumque dixerit mihi Dominus, hoc loquar.

But Micheas said to him: As the Lord liveth, whatsoever the Lord shall say to me, that will I speak.

15 Venit itaque ad regem, et ait illi rex: Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad ad præliandum, an cessare? Cui ille respondit: Ascende, et vade prospere, et tradet eam Dominus in manus regis.

So he came to the king, and the king said to him: Micheas, shall we go to Ramoth Galaad to battle, or shall we forbear? He answered him: Go up, and prosper, and the Lord shall deliver it into the king' s hands.

16 Dixit autem rex ad eum: Iterum atque iterum adjuro te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini.

But the king said to him: I adjure thee again and again, that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord.

17 Et ille ait: Vidi cunctum Isræl dispersum in montibus, quasi oves non habentes pastorem. Et ait Dominus: Non habent isti dominum: revertatur unusquisque in domum suam in pace.

And he said: I saw all Israel scattered upon the hills, like sheep that have no shepherd: and the Lord said: These have no master: let every man of them return to his house in peace.

18 (Dixit ergo rex Isræl ad Josaphat: Numquid non dixi tibi, quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum?)

(Then the king of Israel said to Josaphat: Did I not tell thee, that he prophesieth no good to me, but always evil?)

19 Ille vero addens, ait: Propterea audi sermonem Domini: Vidi Dominum sedentem super solium suum, et omnem exercitum cæli assistentem ei a dextris et a sinistris:

And he added and said: Hear thou therefore the word of the Lord: I saw the Lord sitting on his throne, and all the army of heaven standing by him on the right hand and on the left:

20 et ait Dominus: Quis decipiet Achab regem Isræl, ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad? Et dixit unus verba hujuscemodi, et alius aliter.

And the Lord said: Who shall deceive Achab king of Israel, that he may go up, and fall at Ramoth Galaad? And one spoke words of this manner, and another otherwise.

21 Egressus est autem spiritus, et stetit coram Domino, et ait: Ego decipiam illum. Cui locutus est Dominus: In quo?

And there came forth a spirit, and stood before the Lord, and said: I will deceive him. And the Lord said to him: By what means?

22 Et ille ait: Egrediar, et ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus. Et dixit Dominus: Decipies, et prævalebis: egredere, et fac ita.

And he said: I will go forth, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said: Thou shalt deceive him, and shalt prevail: a go forth, and do so.

23 Nunc igitur ecce dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum tuorum, qui hic sunt, et Dominus locutus est contra te malum.

Now therefore behold the Lord hath given a lying spirit in the mouth of all thy prophets that are here, and the Lord hath spoken evil against thee.

24 Accessit autem Sedecias filius Chanaana, et percussit Michæam in maxillam, et dixit: Mene ergo dimisit spiritus Domini, et locutus est tibi?

And Sedecias the son of Chanaana came, and struck Micheas on the cheek, and said: Hath then the spirit of the Lord left me, and spoken to thee?

25 Et ait Michæas: Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum, intra cubiculum ut abscondaris.

And Micheas said: Thou shalt see in the day when thou shalt go into a chamber within a chamber to hide thyself.

26 Et ait rex Isræl: Tollite Michæam, et maneat apud Amon principem civitatis, et apud Joas filium Amelech,

And the king of Israel said: Take Micheas, and let him abide with Ammon the governor of the city, and with Joas the son of Amalech.

27 et dicite eis: Hæc dicit rex: Mittite virum istum in carcerem, et sustentate eum pane tribulationis, et aqua angustiæ, donec revertar in pace.

And tell them: Thus saith the king: Put this man in prison, and feed him with bread of affliction, and water of distress, till I return in peace.

28 Dixitque Michæas: Si reversus fueris in pace, non est locutus in me Dominus. Et ait: Audite populi omnes.

And Micheas said: If thou return in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said: Hear, all ye people.

29 Ascendit itaque rex Isræl, et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad.

So the king of Israel, and Josaphat king of Juda went up to Ramoth Galaad.

30 Dixit itaque rex Isræl ad Josaphat: Sume arma, et ingredere prælium, et induere vestibus tuis. Porro rex Isræl mutavit habitum suum, et ingressus est bellum.

And the king of Israel said to Josaphat: Take armour, and go into the battle, and put on thy own garments. But the king of Israel changed his dress, and went into the battle.

31 Rex autem Syriæ præceperat principibus curruum triginta duobus, dicens: Non pugnabitis contra minorem, et majorem quempiam, nisi contra regem Isræl solum.

And the king of Syria had commanded the two and thirty captains of the chariots, saying: You shall not fight against any, small or great, but against the king of Israel only.

32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat, suspicati sunt quod ipse esset rex Isræl, et impetu facto pugnabant contra eum: et exclamavit Josaphat.

So when the captains of the chariots saw Josaphat, they suspected that he was the king of Israel, and making a violent assault they fought against him: and Josaphat cried out.

33 Intellexeruntque principes curruum quod non esset rex Isræl, et cessaverunt ab eo.

And the captains of the chariots perceived that he was not the king of and they turned away from him.

34 Vir autem quidam tetendit arcum, in incertum sagittam dirigens, et casu percussit regem Isræl inter pulmonem et stomachum. At ille dixit aurigæ suo: Verte manum tuam, et ejice me de exercitu, quia graviter vulneratus sum.

And a certain man bent his bow, shooting at a venture, and chanced to strike the king of Israel between the lungs and the stomach. But he said to the driver of his chariot: Turn thy hand, and carry me out of the army, for I am grievously wounded.

35 Commissum est ergo prælium in die illa, et rex Isræl stabat in curru suo contra Syros, et mortuus est vespere: fluebat autem sanguis plagæ in sinum currus,

And the battle was fought that day, and the king of Israel stood in his chariot against the Syrians, and he died in the evening: and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot.

36 et præco insonuit in universo exercitu antequam sol occumberet, dicens: Unusquisque revertatur in civitatem, et in terram suam.

And the herald proclaimed through all the army before the sun set, saying: Let every man return to his own city, and to his own country.

37 Mortuus est autem rex, et perlatus est in Samariam: sepelieruntque regem in Samaria,

And the king died, and was carried into Samaria: and they buried the king in Samaria.

38 et laverunt currum ejus in piscina Samariæ, et linxerunt canes sanguinem ejus, et habenas laverunt, juxta verbum Domini quod locutus fuerat.

And they washed his chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, and they washed the reins, according to the word of the Lord which he had spoken.

39 Reliqua autem sermonum Achab, et universa quæ fecit, et domus eburnea quam ædificavit, cunctarumque urbium quas exstruxit, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Isræl?

But the rest of the acts of Achab, and all that he did, and the house of ivory that he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Israel?

40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis, et regnavit Ochozias filius ejus pro eo.

So Achab slept with his fathers, and Ochozias his son reigned in his stead.

41 Josaphat vero filius Asa regnare cœperat super Judam anno quarto Achab regis Isræl.

But Josaphat the son of Asa began to reign over Juda in the fourth year of Achab king of Israel.

42 Triginta quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et viginti quinque annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Azuba filia Salai.

He was five and thirty years old when he began to reign, and he reigned five and twenty years in Jerusalem: the name of his mother was Azuba the daughter of Salai.

43 Et ambulavit in omni via Asa patris sui, et non declinavit ex ea: fecitque quod rectum erat in conspectu Domini.

And he walked in all the way of Asa his father, and he declined not from it: and he did that which was right in the sight of the Lord.

44 Verumtamen excelsa non abstulit: adhuc enim populus sacrificabat, et adolebat incensum in excelsis.

Nevertheless he took not away the high places: for as Set the people offered sacrifices and burnt incense in the high places.

45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Isræl.

And Josaphat had peace with the king of Israel.

46 Reliqua autem verborum Josaphat, et opera ejus quæ gessit, et prælia, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda?

But the rest of the acts of Josaphat, and his works which he did, and his batties, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Juda?

47 Sed et reliquias effeminatorum, qui remanserant in diebus Asa patris ejus, abstulit de terra.

And the remnant also of the effeminate, who remained in the days of Asa his father, he took out of the land.

48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom.

And there was then no king appointed in Edom.

49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari, quæ navigarent in Ophir propter aurum: et ire non potuerunt, quia confractæ sunt in Asiongaber.

But king Josaphat made navies on the sea, to sail into Ophir for gold: but they could not go, for the ships were broken in Asiongaber.

50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat: Vadant servi mei cum servis tuis in navibus. Et noluit Josaphat.

Then Ochozias the ton of Achab said to Josaphat: Let my servants go with thy servants in the ships. And Josaphat would not.

51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David patris sui: regnavitque Joram filius ejus pro eo.

And Josaphat slept with his fathers. and was buried with them in the city of David his father: and Joram his son reigned in his stead.

52 Ochozias autem filius Achab regnare cœperat super Isræl in Samaria, anno septimo Josaphat regis Juda, regnavitque super Isræl duobus annis.

And Ochozias the son of Achab began to reign over Israel in Samaria, in the seventeenth year of Josaphat king of Juda, and he reigned over Israel two years,

53 Et fecit malum in conspectu Domini, et ambulavit in via patris sui et matris suæ, et in via Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isræl.

And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father and his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin.

54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum, et irritavit Dominum Deum Isræl, juxta omnia quæ fecerat pater ejus.

He served also Baal, and worshipped him, and provoked the Lord the God of Israel, according to all that his father had done.
I Reges - caput 22


1 Transierunt igitur tres anni absque bello inter Syriam et Isræl.

And there passed three years without war between Syria and Israel.

2 In anno autem tertio, descendit Josaphat rex Juda ad regem Isræl.

And in the third year, Josaphat king of Juda came down to the king of Israel.

3 (Dixitque rex Isræl ad servos suos: Ignoratis quod nostra sit Ramoth Galaad, et negligimus tollere eam de manu regis Syriæ?)

(And the king of Israel said to his servants: Know ye not-that Ramoth Galaad is ours, and we neglect to take it out of the hand of the king of Syria?)

4 Et ait ad Josaphat: Veniesne mecum ad præliandum in Ramoth Galaad?

And he said to Josaphat: Wilt thou come with me to battle to Ramoth Galaad?

5 Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Sicut ego sum, ita et tu: populus meus et populus tuus unum sunt: et equites mei, equites tui. Dixitque Josaphat ad regem Isræl: Quære, oro te, hodie sermonem Domini.

And Josaphat said to the king of Israel: As I am, so art thou: my people and thy people are one: and my horsemen, thy horsemen. And Josaphat said to the king of Israel: Inquire, I beseech thee, this day, the word of the Lord.

6 Congregavit ergo rex Isræl prophetas, quadringentos circiter viros, et ait ad eos: Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum, an quiescere? Qui responderunt: Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis.

Then the king of Israel assembled the prophets, about four hundred men, and he said to them: Shall I go to Ramoth Galaad to fight, or shall I forbear? They answered: Go up, and the Lord will deliver it into the hand of the king.

7 Dixit autem Josaphat: Non est hic propheta Domini quispiam, ut interrogemus per eum?

And Josaphat said: Is there not here some prophet of the Lord, that we may inquire by him?

8 Et ait rex Isræl ad Josaphat: Remansit vir unus, per quem possumus interrogare Dominum: sed ego odi eum, quia non prophetat mihi bonum, sed malum, Michæas filius Jemla. Cui Josaphat ait: Ne loquaris ita, rex.

And the king of Israel said to Josaphat: There is one man left, by whom we may inquire of the Lord: Micheas the son of Jemla; but I hate him, for he doth not prophesy good to me, but evil. And Josaphat said: Speak not so, O king.

9 Vocavit ergo rex Isræl eunuchum quemdam, et dixit ei: Festina adducere Michæam filium Jemla.

Then the king of Israel called an eunuch, and said to him: Make haste, and bring hither Micheas the son of Jemla.

10 Rex autem Isræl, et Josaphat rex Juda, sedebant unusquisque in solio suo vestiti cultu regio, in area juxta ostium portæ Samariæ, et universi prophetæ prophetabant in conspectu eorum.

Then the king of Israel, and Josaphat king of Juda, sat each on his throne clothed with royal robes, in a court by the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them.

11 Fecit quoque sibi Sedecias filius Chanaana cornua ferrea, et ait: Hæc dicit Dominus: His ventilabis Syriam, donec deleas eam.

And Sedecias the son of Chanaana made himself horns of iron, and said: Thus saith the Lord: With these shalt thou push Syria, till thou destroy it.

12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant, dicentes: Ascende in Ramoth Galaad, et vade prospere, et tradet Dominus in manus regis.

And all the prophets prophesied in like manner, saying: Go up to Ramoth Galaad, and prosper, for the Lord will deliver it into the king' s hands.

13 Nuntius vero, qui ierat ut vocaret Michæam, locutus est ad eum, dicens: Ecce sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant: sit ergo sermo tuus similis eorum, et loquere bona.

And the messenger, that went to call Micheas, spoke to him, saying: Behold the words of the prophets with one mouth declare good things to the king: let thy word therefore be like to theirs, and speak that which is good.

14 Cui Michæas ait: Vivit Dominus, quia quodcumque dixerit mihi Dominus, hoc loquar.

But Micheas said to him: As the Lord liveth, whatsoever the Lord shall say to me, that will I speak.

15 Venit itaque ad regem, et ait illi rex: Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad ad præliandum, an cessare? Cui ille respondit: Ascende, et vade prospere, et tradet eam Dominus in manus regis.

So he came to the king, and the king said to him: Micheas, shall we go to Ramoth Galaad to battle, or shall we forbear? He answered him: Go up, and prosper, and the Lord shall deliver it into the king' s hands.

16 Dixit autem rex ad eum: Iterum atque iterum adjuro te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini.

But the king said to him: I adjure thee again and again, that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord.

17 Et ille ait: Vidi cunctum Isræl dispersum in montibus, quasi oves non habentes pastorem. Et ait Dominus: Non habent isti dominum: revertatur unusquisque in domum suam in pace.

And he said: I saw all Israel scattered upon the hills, like sheep that have no shepherd: and the Lord said: These have no master: let every man of them return to his house in peace.

18 (Dixit ergo rex Isræl ad Josaphat: Numquid non dixi tibi, quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum?)

(Then the king of Israel said to Josaphat: Did I not tell thee, that he prophesieth no good to me, but always evil?)

19 Ille vero addens, ait: Propterea audi sermonem Domini: Vidi Dominum sedentem super solium suum, et omnem exercitum cæli assistentem ei a dextris et a sinistris:

And he added and said: Hear thou therefore the word of the Lord: I saw the Lord sitting on his throne, and all the army of heaven standing by him on the right hand and on the left:

20 et ait Dominus: Quis decipiet Achab regem Isræl, ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad? Et dixit unus verba hujuscemodi, et alius aliter.

And the Lord said: Who shall deceive Achab king of Israel, that he may go up, and fall at Ramoth Galaad? And one spoke words of this manner, and another otherwise.

21 Egressus est autem spiritus, et stetit coram Domino, et ait: Ego decipiam illum. Cui locutus est Dominus: In quo?

And there came forth a spirit, and stood before the Lord, and said: I will deceive him. And the Lord said to him: By what means?

22 Et ille ait: Egrediar, et ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus. Et dixit Dominus: Decipies, et prævalebis: egredere, et fac ita.

And he said: I will go forth, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said: Thou shalt deceive him, and shalt prevail: a go forth, and do so.

23 Nunc igitur ecce dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum tuorum, qui hic sunt, et Dominus locutus est contra te malum.

Now therefore behold the Lord hath given a lying spirit in the mouth of all thy prophets that are here, and the Lord hath spoken evil against thee.

24 Accessit autem Sedecias filius Chanaana, et percussit Michæam in maxillam, et dixit: Mene ergo dimisit spiritus Domini, et locutus est tibi?

And Sedecias the son of Chanaana came, and struck Micheas on the cheek, and said: Hath then the spirit of the Lord left me, and spoken to thee?

25 Et ait Michæas: Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum, intra cubiculum ut abscondaris.

And Micheas said: Thou shalt see in the day when thou shalt go into a chamber within a chamber to hide thyself.

26 Et ait rex Isræl: Tollite Michæam, et maneat apud Amon principem civitatis, et apud Joas filium Amelech,

And the king of Israel said: Take Micheas, and let him abide with Ammon the governor of the city, and with Joas the son of Amalech.

27 et dicite eis: Hæc dicit rex: Mittite virum istum in carcerem, et sustentate eum pane tribulationis, et aqua angustiæ, donec revertar in pace.

And tell them: Thus saith the king: Put this man in prison, and feed him with bread of affliction, and water of distress, till I return in peace.

28 Dixitque Michæas: Si reversus fueris in pace, non est locutus in me Dominus. Et ait: Audite populi omnes.

And Micheas said: If thou return in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said: Hear, all ye people.

29 Ascendit itaque rex Isræl, et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad.

So the king of Israel, and Josaphat king of Juda went up to Ramoth Galaad.

30 Dixit itaque rex Isræl ad Josaphat: Sume arma, et ingredere prælium, et induere vestibus tuis. Porro rex Isræl mutavit habitum suum, et ingressus est bellum.

And the king of Israel said to Josaphat: Take armour, and go into the battle, and put on thy own garments. But the king of Israel changed his dress, and went into the battle.

31 Rex autem Syriæ præceperat principibus curruum triginta duobus, dicens: Non pugnabitis contra minorem, et majorem quempiam, nisi contra regem Isræl solum.

And the king of Syria had commanded the two and thirty captains of the chariots, saying: You shall not fight against any, small or great, but against the king of Israel only.

32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat, suspicati sunt quod ipse esset rex Isræl, et impetu facto pugnabant contra eum: et exclamavit Josaphat.

So when the captains of the chariots saw Josaphat, they suspected that he was the king of Israel, and making a violent assault they fought against him: and Josaphat cried out.

33 Intellexeruntque principes curruum quod non esset rex Isræl, et cessaverunt ab eo.

And the captains of the chariots perceived that he was not the king of and they turned away from him.

34 Vir autem quidam tetendit arcum, in incertum sagittam dirigens, et casu percussit regem Isræl inter pulmonem et stomachum. At ille dixit aurigæ suo: Verte manum tuam, et ejice me de exercitu, quia graviter vulneratus sum.

And a certain man bent his bow, shooting at a venture, and chanced to strike the king of Israel between the lungs and the stomach. But he said to the driver of his chariot: Turn thy hand, and carry me out of the army, for I am grievously wounded.

35 Commissum est ergo prælium in die illa, et rex Isræl stabat in curru suo contra Syros, et mortuus est vespere: fluebat autem sanguis plagæ in sinum currus,

And the battle was fought that day, and the king of Israel stood in his chariot against the Syrians, and he died in the evening: and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot.

36 et præco insonuit in universo exercitu antequam sol occumberet, dicens: Unusquisque revertatur in civitatem, et in terram suam.

And the herald proclaimed through all the army before the sun set, saying: Let every man return to his own city, and to his own country.

37 Mortuus est autem rex, et perlatus est in Samariam: sepelieruntque regem in Samaria,

And the king died, and was carried into Samaria: and they buried the king in Samaria.

38 et laverunt currum ejus in piscina Samariæ, et linxerunt canes sanguinem ejus, et habenas laverunt, juxta verbum Domini quod locutus fuerat.

And they washed his chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, and they washed the reins, according to the word of the Lord which he had spoken.

39 Reliqua autem sermonum Achab, et universa quæ fecit, et domus eburnea quam ædificavit, cunctarumque urbium quas exstruxit, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Isræl?

But the rest of the acts of Achab, and all that he did, and the house of ivory that he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Israel?

40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis, et regnavit Ochozias filius ejus pro eo.

So Achab slept with his fathers, and Ochozias his son reigned in his stead.

41 Josaphat vero filius Asa regnare cœperat super Judam anno quarto Achab regis Isræl.

But Josaphat the son of Asa began to reign over Juda in the fourth year of Achab king of Israel.

42 Triginta quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et viginti quinque annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Azuba filia Salai.

He was five and thirty years old when he began to reign, and he reigned five and twenty years in Jerusalem: the name of his mother was Azuba the daughter of Salai.

43 Et ambulavit in omni via Asa patris sui, et non declinavit ex ea: fecitque quod rectum erat in conspectu Domini.

And he walked in all the way of Asa his father, and he declined not from it: and he did that which was right in the sight of the Lord.

44 Verumtamen excelsa non abstulit: adhuc enim populus sacrificabat, et adolebat incensum in excelsis.

Nevertheless he took not away the high places: for as Set the people offered sacrifices and burnt incense in the high places.

45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Isræl.

And Josaphat had peace with the king of Israel.

46 Reliqua autem verborum Josaphat, et opera ejus quæ gessit, et prælia, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda?

But the rest of the acts of Josaphat, and his works which he did, and his batties, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Juda?

47 Sed et reliquias effeminatorum, qui remanserant in diebus Asa patris ejus, abstulit de terra.

And the remnant also of the effeminate, who remained in the days of Asa his father, he took out of the land.

48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom.

And there was then no king appointed in Edom.

49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari, quæ navigarent in Ophir propter aurum: et ire non potuerunt, quia confractæ sunt in Asiongaber.

But king Josaphat made navies on the sea, to sail into Ophir for gold: but they could not go, for the ships were broken in Asiongaber.

50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat: Vadant servi mei cum servis tuis in navibus. Et noluit Josaphat.

Then Ochozias the ton of Achab said to Josaphat: Let my servants go with thy servants in the ships. And Josaphat would not.

51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David patris sui: regnavitque Joram filius ejus pro eo.

And Josaphat slept with his fathers. and was buried with them in the city of David his father: and Joram his son reigned in his stead.

52 Ochozias autem filius Achab regnare cœperat super Isræl in Samaria, anno septimo Josaphat regis Juda, regnavitque super Isræl duobus annis.

And Ochozias the son of Achab began to reign over Israel in Samaria, in the seventeenth year of Josaphat king of Juda, and he reigned over Israel two years,

53 Et fecit malum in conspectu Domini, et ambulavit in via patris sui et matris suæ, et in via Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isræl.

And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father and his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin.

54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum, et irritavit Dominum Deum Isræl, juxta omnia quæ fecerat pater ejus.

He served also Baal, and worshipped him, and provoked the Lord the God of Israel, according to all that his father had done.