I Machabæus
 (Latin-English)I Machabæus - caput 141 Machabees - chapter 14


1 Anno centesimo septuagesimo secundo, congregavit rex Demetrius exercitum suum, et abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonem.

In the year one hundred and seventy-two, king Demetrius assembled his army, and went into Media to get him succours to fight against Tryphon.

2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ, quia intravit Demetrius confines suos: et misit unum de principibus suis ut comprehenderet eum vivum, et adduceret eum ad se.

And Arsaces the king of Persia and Media heard that Demetrius was entered within his borders, and he sent one of his princes to take him alive, and bring him to him.

3 Et abiit, et percussit castra Demetrii: et comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacem, et posuit eum in custodiam.

And he went and defeated the army of Demetrius: and took him, and brought him to Arsaces, and he put him into custody.

4 Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, et quæsivit bona genti suæ: et placuit illis potestas ejus et gloria ejus omnibus diebus.

And all the land of Juda was at rest all the days of Simon, and he sought the good of his nation: and his power, and his glory pleased them well all his days.

5 Et cum omni gloria sua accepit Joppen in portum, et fecit introitum in insulis maris.

And with all his glory he took Joppe for a haven, and made an entrance to the isles of the sea.

6 Et dilatavit fines gentis suæ, et obtinuit regionem.

And he enlarged the bounds of his nation, and made himself master of the country.

7 Et congregavit captivitatem multam, et dominatus est Gazaræ, et Bethsuræ, et arci: et abstulit immunditias ex ea, et non erat qui resisteret ei.

And he gathered together a great number of captives, and had the dominion of Gazara, and of Bethsura, and of the castle: and took away all uncleanness out of it and there was none that resisted him.

8 Et unusquisque colebat terram suam cum pace: et terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum.

And every man tilled his land with peace: and the land of Juda yielded her increase, and the trees of the fields their fruit.

9 Seniores in plateis sedebant omnes, et de bonis terræ tractabant, et juvenes induebant se gloriam, et stolas belli.

The ancient men sat all in the streets, and treated together of the good things of the land, and the young men put on them glory, and the robes of war.

10 Et civitatibus tribuebat alimonias, et constituebat eas ut essent vasa munitionis quoadusque nominatum est nomen gloriæ ejus usque ad extremum terræ.

And he provided victuals for the cities, and he appointed that they should be furnished with ammunition, so that the fame of his glory was renowned even to the end of the earth.

11 Fecit pacem super terram, et lætatus est Isræl lætitia magna.

He made peace in the land, and Israel rejoiced with great joy.

12 Et sedit unusquisque sub vite sua, et sub ficulnea sua: et non erat qui eos terreret.

And every man sat under his vine, and under his fig tree: and there was none to make them afraid.

13 Defecit impugnans eos super terram: reges contriti sunt in diebus illis.

There was none left in the land to fight against them: kings were discomfited in those days.

14 Et confirmavit omnes humiles populi sui, et legem exquisivit, et abstulit omnem iniquum et malum:

And he strengthened all those of his people that were brought low, and he sought the law, and took away every unjust and wicked man.

15 sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum.

He glorified the sanctuary, and multiplied the vessels of the holy places.

16 Et auditum est Romæ quia defunctus esset Jonathas, et usque in Spartiatas: et contristati sunt valde.

And it was heard at Rome, and as far as Sparta, that Jonathan was dead: and they were very sorry.

17 Ut audierunt autem quod Simon frater ejus factus esset summus sacerdos loco ejus, et ipse obtineret omnem regionem, et civitates in ea,

But when they heard that Simon his brother was made high priest in his place, and was possessed of all the country, and the cities therein:

18 scripserunt ad eum in tabulis æreis, ut renovarent amicitias et societatem quam fecerant cum Juda et cum Jonatha, fratribus ejus.

They wrote to him in tables of brass, to renew the friendship and alliance which they had made with Judas, and with Jonathan his brethren.

19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jerusalem. Et hoc exemplum epistolarum, quas Spartiatæ miserunt:

And they were read before the assembly in Jerusalem. And this is the copy of the letters that the Spartans sent.

20 Spartianorum principes et civitates, Simoni sacerdoti magno, et senioribus, et sacerdotibus, et reliquo populo Judæorum, fratribus, salutem.

The princes and the cities of the Spartans to Simon the high priest, and to the ancients, and the priests, and the rest of the people of the Jews their brethren, greeting.

21 Legati, qui missi sunt ad populum nostrum, nuntiaverunt nobis de vestra gloria, et honore, ac lætitia: et gavisi sumus in introitu eorum.

The ambassadors that were sent to our people, have told us of your glory, and honour, and joy: and we rejoice at their coming.

22 Et scripsimus quæ ab eis erant dicta in conciliis populi, sic: Numenius Antiochi, et Antipater Jasonis filius, legati Judæorum, venerunt ad nos, renovantes nobiscum amicitiam pristinam.

And we registered what was said by them in the councils of the people in this manner: Numenius the son of Antiochus, and Antipater the son of Jason, ambassadors of the Jews, came to us to renew the former friendship with us.

23 Et placuit populo excipere viros gloriose, et ponere exemplum sermonum eorum in segregatis populi libris, ut sit ad memoriam populo Spartiatarum. Exemplum autem horum scripsimus Simoni magno sacerdoti.

And it pleased the people to receive the men honourably, and to put a copy of their words in the public records, to be a memorial to the people of the Spartans. And we have written a copy of them to Simon the high priest.

24 Post hæc autem misit Simon Numenium Romam, habentem clypeum aureum magnum, pondo mnarum mille, ad statuendam cum eis societatem. Cum autem audisset populus Romanus

And after this Simon sent Numenius to Rome, with a great shield of gold the weight of a thousand pounds, to confirm the league with them. And when the people of Rome had heard

25 sermones istos, dixerunt: Quam gratiarum actionem reddemus Simoni, et filiis ejus?

These words, they said: What thanks shall we give to Simon, and his sons?

26 restituit enim ipse fratres suos, et expugnavit inimicos Isræl ab eis, et statuerunt ei libertatem, et descripserunt in tabulis æreis, et posuerunt in titulis in monte Sion.

For he hath restored his brethren, and hath driven away in fight the enemies of Israel from them: and they decreed him liberty, and registered it in tables of brass, and set it upon pillars in mount Sion.

27 Et hoc est exemplum scripturæ: Octavadecima die mensis Elul, anno centesimo septuagesimo secundo, anno tertio sub Simone sacerdote magno in Asaramel,

And this is a copy of the writing: The eighteenth day of the month Elul, in the year one hundred and seventy-two, being the third year under Simon the high priest at Asaramel,

28 in conventu magno sacerdotum, et populi, et principum gentis, et seniorum regionis, nota facta sunt hæc: quoniam frequenter facta sunt prælia in regione nostra,

In a great assembly of the priests, and of the people, and the princes of the nation, and the ancients of the country, these things were notified: Forasmuch as there have often been wars in our country,

29 Simon autem Mathathiæ filius, ex filiis Jarib, et fratres ejus, dederunt se periculo, et restiterunt adversariis gentis suæ, ut starent sancta ipsorum, et lex: et gloria magna glorificaverunt gentem suam.

And Simon the son of Mathathias of the children of Jarib, and his brethren have put themselves in danger, and have resisted the enemies of their nation, for the maintenance of their holy places, and the law: and have raised their nation to great glory.

30 Et congregavit Jonathas gentem suam, et factus est illis sacerdos magnus, et appositus est ad populum suum.

And Jonathan gathered together his nation, and was made their high priest, and he was laid to his people.

31 Et voluerunt inimici eorum calcare et atterere regionem ipsorum, et extendere manus in sancta eorum.

And their enemies desired to tread down and destroy their country, and to stretch forth their hands against their holy places.

32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente sua, et erogavit pecunias multas, et armavit viros virtutis gentis suæ, et dedit illis stipendia:

Then Simon resisted and fought for his nation, and laid out much of his money, and armed the valiant men of his nation, and gave them wages:

33 et munivit civitates Judææ, et Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ, ubi erant arma hostium antea: et posuit illic præsidium viros Judæos.

And he fortified the cities of Judea, and Bethsura that lieth in the borders of Judea, where the armour of the enemies was before: and he placed there a garrison of Jews.

34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare, et Gazaram, quæ est in finibus Azoti, in qua hostes antea habitabant: et collocavit illic Judæos, et quæcumque apta erant ad correptionem eorum, posuit in eis.

And he fortified Joppe which lieth by the sea: and Gazara, which bordereth upon Azotus, wherein the enemies dwelt before, and he placed Jews here: and furnished them with all things convenient for their reparation.

35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam quam cogitabat facere genti suæ, et posuerunt eum ducem suum, et principem sacerdotum, eo quod ipse fecerat hæc omnia, et justitiam, et fidem, quam conservavit genti suæ, et exquisivit omni modo exaltare populum suum.

And the people seeing the acts of Simon, and to what glory he meant to bring his nation, made him their prince, and high priest, because he had done all these things, and for the justice, and faith, which he kept to his nation, and for that he sought by all means to advance his people.

36 Et in diebus ejus prosperatum est in manibus ejus, ut tollerentur gentes de regione ipsorum, et qui in civitate David erant, in Jerusalem in arce, de qua procedebant, et contaminabant omnia quæ in circuitu sanctorum sunt, et inferebant plagam magnam castitati:

And in his days things prospered in his hands, so that the heathens were taken away out of their country, and they also that were in the city of David in Jerusalem in the castle, out of which they issued forth, and profaned all places round about the sanctuary, and did much evil to its purity.

37 et collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis, et civitatis, et exaltavit muros Jerusalem.

And he placed therein Jews for the defence of the country, and of the city, and he raised up the walls of Jerusalem.

38 Et rex Demetrius statuit illi summum sacerdotium.

And king Demetrius confirmed him in the high priesthood.

39 Secundum hæc fecit eum amicum suum, et glorificavit eum gloria magna.

According to these things he made him his friend, and glorified him with great glory.

40 Audivit enim quod appellati sunt Judæi a Romanis amici, et socii, et fratres, et quia susceperunt legatos Simonis gloriose,

For he had heard that the Romans had called the Jews their friends, and confederates, and brethren, and that they had received Simon' s ambassadors with honour:

41 et quia Judæi et sacerdotes eorum consenserunt eum esse ducem suum, et summum sacerdotem in æternum, donec surgat propheta fidelis:

And that the Jews, and their priests, had consented that he should be their prince, and high priest for ever, till there should arise a faithful prophet:

42 et ut sit super eos dux, et ut cura esset illi pro sanctis, et ut constitueret præpositos super opera eorum, et super regionem, et super arma, et super præsidia:

And that he should be chief over them, and that he should have the charge of the sanctuary, and that he should appoint rulers over their works, and over the country, and over the armour, and over the strong holds.

43 et cura sit illi de sanctis: et ut audiatur ab omnibus, et scribantur in nomine ejus omnes conscriptiones in regione: et ut operiatur purpura et auro:

And that he should have care of the holy places: and that he should be obeyed by all, and that all the writings in the country should be made in his name: and that he should be clothed with purple, and gold:

44 et ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus irritum facere aliquid horum, et contradicere his quæ ab eo dicuntur, aut convocare conventum in regione sine ipso, et vestiri purpura, et uti fibula aurea:

And that it should not be lawful for any of the people, or of the priests, to disannul any of these things, or to gainsay his words, or to call together an assembly in the country without him: or to be clothed with purple, or to wear a buckle of gold:

45 qui autem fecerit extra hæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit.

And whosoever shall do otherwise, or shall make void any of these things shall be punished.

46 Et complacuit omni populo statuere Simonem, et facere secundum verba ista.

And it pleased all the people to establish Simon, and to do according to these words.

47 Et suscepit Simon, et placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur, et esset dux et princeps gentis Judæorum, et sacerdotum, et præesset omnibus.

And Simon accepted thereof, and was well pleased to execute the office of the high priesthood, and to be captain, and prince of the nation of the Jews, and of the priests, and to be chief over all.

48 Et scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis, et ponere eas in peribolo sanctorum, in loco celebri:

And they commanded that this writing should be put in tables of brass, and that they should be set up within the compass of the sanctuary, in a conspicuous place:

49 exemplum autem eorum ponere in ærario, ut habeat Simon, et filii ejus.

And that a copy thereof should be put in the treasury, that Simon and his sons may have it.
I Machabæus - caput 14


1 Anno centesimo septuagesimo secundo, congregavit rex Demetrius exercitum suum, et abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonem.

In the year one hundred and seventy-two, king Demetrius assembled his army, and went into Media to get him succours to fight against Tryphon.

2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ, quia intravit Demetrius confines suos: et misit unum de principibus suis ut comprehenderet eum vivum, et adduceret eum ad se.

And Arsaces the king of Persia and Media heard that Demetrius was entered within his borders, and he sent one of his princes to take him alive, and bring him to him.

3 Et abiit, et percussit castra Demetrii: et comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacem, et posuit eum in custodiam.

And he went and defeated the army of Demetrius: and took him, and brought him to Arsaces, and he put him into custody.

4 Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, et quæsivit bona genti suæ: et placuit illis potestas ejus et gloria ejus omnibus diebus.

And all the land of Juda was at rest all the days of Simon, and he sought the good of his nation: and his power, and his glory pleased them well all his days.

5 Et cum omni gloria sua accepit Joppen in portum, et fecit introitum in insulis maris.

And with all his glory he took Joppe for a haven, and made an entrance to the isles of the sea.

6 Et dilatavit fines gentis suæ, et obtinuit regionem.

And he enlarged the bounds of his nation, and made himself master of the country.

7 Et congregavit captivitatem multam, et dominatus est Gazaræ, et Bethsuræ, et arci: et abstulit immunditias ex ea, et non erat qui resisteret ei.

And he gathered together a great number of captives, and had the dominion of Gazara, and of Bethsura, and of the castle: and took away all uncleanness out of it and there was none that resisted him.

8 Et unusquisque colebat terram suam cum pace: et terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum.

And every man tilled his land with peace: and the land of Juda yielded her increase, and the trees of the fields their fruit.

9 Seniores in plateis sedebant omnes, et de bonis terræ tractabant, et juvenes induebant se gloriam, et stolas belli.

The ancient men sat all in the streets, and treated together of the good things of the land, and the young men put on them glory, and the robes of war.

10 Et civitatibus tribuebat alimonias, et constituebat eas ut essent vasa munitionis quoadusque nominatum est nomen gloriæ ejus usque ad extremum terræ.

And he provided victuals for the cities, and he appointed that they should be furnished with ammunition, so that the fame of his glory was renowned even to the end of the earth.

11 Fecit pacem super terram, et lætatus est Isræl lætitia magna.

He made peace in the land, and Israel rejoiced with great joy.

12 Et sedit unusquisque sub vite sua, et sub ficulnea sua: et non erat qui eos terreret.

And every man sat under his vine, and under his fig tree: and there was none to make them afraid.

13 Defecit impugnans eos super terram: reges contriti sunt in diebus illis.

There was none left in the land to fight against them: kings were discomfited in those days.

14 Et confirmavit omnes humiles populi sui, et legem exquisivit, et abstulit omnem iniquum et malum:

And he strengthened all those of his people that were brought low, and he sought the law, and took away every unjust and wicked man.

15 sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum.

He glorified the sanctuary, and multiplied the vessels of the holy places.

16 Et auditum est Romæ quia defunctus esset Jonathas, et usque in Spartiatas: et contristati sunt valde.

And it was heard at Rome, and as far as Sparta, that Jonathan was dead: and they were very sorry.

17 Ut audierunt autem quod Simon frater ejus factus esset summus sacerdos loco ejus, et ipse obtineret omnem regionem, et civitates in ea,

But when they heard that Simon his brother was made high priest in his place, and was possessed of all the country, and the cities therein:

18 scripserunt ad eum in tabulis æreis, ut renovarent amicitias et societatem quam fecerant cum Juda et cum Jonatha, fratribus ejus.

They wrote to him in tables of brass, to renew the friendship and alliance which they had made with Judas, and with Jonathan his brethren.

19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jerusalem. Et hoc exemplum epistolarum, quas Spartiatæ miserunt:

And they were read before the assembly in Jerusalem. And this is the copy of the letters that the Spartans sent.

20 Spartianorum principes et civitates, Simoni sacerdoti magno, et senioribus, et sacerdotibus, et reliquo populo Judæorum, fratribus, salutem.

The princes and the cities of the Spartans to Simon the high priest, and to the ancients, and the priests, and the rest of the people of the Jews their brethren, greeting.

21 Legati, qui missi sunt ad populum nostrum, nuntiaverunt nobis de vestra gloria, et honore, ac lætitia: et gavisi sumus in introitu eorum.

The ambassadors that were sent to our people, have told us of your glory, and honour, and joy: and we rejoice at their coming.

22 Et scripsimus quæ ab eis erant dicta in conciliis populi, sic: Numenius Antiochi, et Antipater Jasonis filius, legati Judæorum, venerunt ad nos, renovantes nobiscum amicitiam pristinam.

And we registered what was said by them in the councils of the people in this manner: Numenius the son of Antiochus, and Antipater the son of Jason, ambassadors of the Jews, came to us to renew the former friendship with us.

23 Et placuit populo excipere viros gloriose, et ponere exemplum sermonum eorum in segregatis populi libris, ut sit ad memoriam populo Spartiatarum. Exemplum autem horum scripsimus Simoni magno sacerdoti.

And it pleased the people to receive the men honourably, and to put a copy of their words in the public records, to be a memorial to the people of the Spartans. And we have written a copy of them to Simon the high priest.

24 Post hæc autem misit Simon Numenium Romam, habentem clypeum aureum magnum, pondo mnarum mille, ad statuendam cum eis societatem. Cum autem audisset populus Romanus

And after this Simon sent Numenius to Rome, with a great shield of gold the weight of a thousand pounds, to confirm the league with them. And when the people of Rome had heard

25 sermones istos, dixerunt: Quam gratiarum actionem reddemus Simoni, et filiis ejus?

These words, they said: What thanks shall we give to Simon, and his sons?

26 restituit enim ipse fratres suos, et expugnavit inimicos Isræl ab eis, et statuerunt ei libertatem, et descripserunt in tabulis æreis, et posuerunt in titulis in monte Sion.

For he hath restored his brethren, and hath driven away in fight the enemies of Israel from them: and they decreed him liberty, and registered it in tables of brass, and set it upon pillars in mount Sion.

27 Et hoc est exemplum scripturæ: Octavadecima die mensis Elul, anno centesimo septuagesimo secundo, anno tertio sub Simone sacerdote magno in Asaramel,

And this is a copy of the writing: The eighteenth day of the month Elul, in the year one hundred and seventy-two, being the third year under Simon the high priest at Asaramel,

28 in conventu magno sacerdotum, et populi, et principum gentis, et seniorum regionis, nota facta sunt hæc: quoniam frequenter facta sunt prælia in regione nostra,

In a great assembly of the priests, and of the people, and the princes of the nation, and the ancients of the country, these things were notified: Forasmuch as there have often been wars in our country,

29 Simon autem Mathathiæ filius, ex filiis Jarib, et fratres ejus, dederunt se periculo, et restiterunt adversariis gentis suæ, ut starent sancta ipsorum, et lex: et gloria magna glorificaverunt gentem suam.

And Simon the son of Mathathias of the children of Jarib, and his brethren have put themselves in danger, and have resisted the enemies of their nation, for the maintenance of their holy places, and the law: and have raised their nation to great glory.

30 Et congregavit Jonathas gentem suam, et factus est illis sacerdos magnus, et appositus est ad populum suum.

And Jonathan gathered together his nation, and was made their high priest, and he was laid to his people.

31 Et voluerunt inimici eorum calcare et atterere regionem ipsorum, et extendere manus in sancta eorum.

And their enemies desired to tread down and destroy their country, and to stretch forth their hands against their holy places.

32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente sua, et erogavit pecunias multas, et armavit viros virtutis gentis suæ, et dedit illis stipendia:

Then Simon resisted and fought for his nation, and laid out much of his money, and armed the valiant men of his nation, and gave them wages:

33 et munivit civitates Judææ, et Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ, ubi erant arma hostium antea: et posuit illic præsidium viros Judæos.

And he fortified the cities of Judea, and Bethsura that lieth in the borders of Judea, where the armour of the enemies was before: and he placed there a garrison of Jews.

34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare, et Gazaram, quæ est in finibus Azoti, in qua hostes antea habitabant: et collocavit illic Judæos, et quæcumque apta erant ad correptionem eorum, posuit in eis.

And he fortified Joppe which lieth by the sea: and Gazara, which bordereth upon Azotus, wherein the enemies dwelt before, and he placed Jews here: and furnished them with all things convenient for their reparation.

35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam quam cogitabat facere genti suæ, et posuerunt eum ducem suum, et principem sacerdotum, eo quod ipse fecerat hæc omnia, et justitiam, et fidem, quam conservavit genti suæ, et exquisivit omni modo exaltare populum suum.

And the people seeing the acts of Simon, and to what glory he meant to bring his nation, made him their prince, and high priest, because he had done all these things, and for the justice, and faith, which he kept to his nation, and for that he sought by all means to advance his people.

36 Et in diebus ejus prosperatum est in manibus ejus, ut tollerentur gentes de regione ipsorum, et qui in civitate David erant, in Jerusalem in arce, de qua procedebant, et contaminabant omnia quæ in circuitu sanctorum sunt, et inferebant plagam magnam castitati:

And in his days things prospered in his hands, so that the heathens were taken away out of their country, and they also that were in the city of David in Jerusalem in the castle, out of which they issued forth, and profaned all places round about the sanctuary, and did much evil to its purity.

37 et collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis, et civitatis, et exaltavit muros Jerusalem.

And he placed therein Jews for the defence of the country, and of the city, and he raised up the walls of Jerusalem.

38 Et rex Demetrius statuit illi summum sacerdotium.

And king Demetrius confirmed him in the high priesthood.

39 Secundum hæc fecit eum amicum suum, et glorificavit eum gloria magna.

According to these things he made him his friend, and glorified him with great glory.

40 Audivit enim quod appellati sunt Judæi a Romanis amici, et socii, et fratres, et quia susceperunt legatos Simonis gloriose,

For he had heard that the Romans had called the Jews their friends, and confederates, and brethren, and that they had received Simon' s ambassadors with honour:

41 et quia Judæi et sacerdotes eorum consenserunt eum esse ducem suum, et summum sacerdotem in æternum, donec surgat propheta fidelis:

And that the Jews, and their priests, had consented that he should be their prince, and high priest for ever, till there should arise a faithful prophet:

42 et ut sit super eos dux, et ut cura esset illi pro sanctis, et ut constitueret præpositos super opera eorum, et super regionem, et super arma, et super præsidia:

And that he should be chief over them, and that he should have the charge of the sanctuary, and that he should appoint rulers over their works, and over the country, and over the armour, and over the strong holds.

43 et cura sit illi de sanctis: et ut audiatur ab omnibus, et scribantur in nomine ejus omnes conscriptiones in regione: et ut operiatur purpura et auro:

And that he should have care of the holy places: and that he should be obeyed by all, and that all the writings in the country should be made in his name: and that he should be clothed with purple, and gold:

44 et ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus irritum facere aliquid horum, et contradicere his quæ ab eo dicuntur, aut convocare conventum in regione sine ipso, et vestiri purpura, et uti fibula aurea:

And that it should not be lawful for any of the people, or of the priests, to disannul any of these things, or to gainsay his words, or to call together an assembly in the country without him: or to be clothed with purple, or to wear a buckle of gold:

45 qui autem fecerit extra hæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit.

And whosoever shall do otherwise, or shall make void any of these things shall be punished.

46 Et complacuit omni populo statuere Simonem, et facere secundum verba ista.

And it pleased all the people to establish Simon, and to do according to these words.

47 Et suscepit Simon, et placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur, et esset dux et princeps gentis Judæorum, et sacerdotum, et præesset omnibus.

And Simon accepted thereof, and was well pleased to execute the office of the high priesthood, and to be captain, and prince of the nation of the Jews, and of the priests, and to be chief over all.

48 Et scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis, et ponere eas in peribolo sanctorum, in loco celebri:

And they commanded that this writing should be put in tables of brass, and that they should be set up within the compass of the sanctuary, in a conspicuous place:

49 exemplum autem eorum ponere in ærario, ut habeat Simon, et filii ejus.

And that a copy thereof should be put in the treasury, that Simon and his sons may have it.
I Machabæus - caput 14


1 Anno centesimo septuagesimo secundo, congregavit rex Demetrius exercitum suum, et abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonem.

In the year one hundred and seventy-two, king Demetrius assembled his army, and went into Media to get him succours to fight against Tryphon.

2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ, quia intravit Demetrius confines suos: et misit unum de principibus suis ut comprehenderet eum vivum, et adduceret eum ad se.

And Arsaces the king of Persia and Media heard that Demetrius was entered within his borders, and he sent one of his princes to take him alive, and bring him to him.

3 Et abiit, et percussit castra Demetrii: et comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacem, et posuit eum in custodiam.

And he went and defeated the army of Demetrius: and took him, and brought him to Arsaces, and he put him into custody.

4 Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, et quæsivit bona genti suæ: et placuit illis potestas ejus et gloria ejus omnibus diebus.

And all the land of Juda was at rest all the days of Simon, and he sought the good of his nation: and his power, and his glory pleased them well all his days.

5 Et cum omni gloria sua accepit Joppen in portum, et fecit introitum in insulis maris.

And with all his glory he took Joppe for a haven, and made an entrance to the isles of the sea.

6 Et dilatavit fines gentis suæ, et obtinuit regionem.

And he enlarged the bounds of his nation, and made himself master of the country.

7 Et congregavit captivitatem multam, et dominatus est Gazaræ, et Bethsuræ, et arci: et abstulit immunditias ex ea, et non erat qui resisteret ei.

And he gathered together a great number of captives, and had the dominion of Gazara, and of Bethsura, and of the castle: and took away all uncleanness out of it and there was none that resisted him.

8 Et unusquisque colebat terram suam cum pace: et terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum.

And every man tilled his land with peace: and the land of Juda yielded her increase, and the trees of the fields their fruit.

9 Seniores in plateis sedebant omnes, et de bonis terræ tractabant, et juvenes induebant se gloriam, et stolas belli.

The ancient men sat all in the streets, and treated together of the good things of the land, and the young men put on them glory, and the robes of war.

10 Et civitatibus tribuebat alimonias, et constituebat eas ut essent vasa munitionis quoadusque nominatum est nomen gloriæ ejus usque ad extremum terræ.

And he provided victuals for the cities, and he appointed that they should be furnished with ammunition, so that the fame of his glory was renowned even to the end of the earth.

11 Fecit pacem super terram, et lætatus est Isræl lætitia magna.

He made peace in the land, and Israel rejoiced with great joy.

12 Et sedit unusquisque sub vite sua, et sub ficulnea sua: et non erat qui eos terreret.

And every man sat under his vine, and under his fig tree: and there was none to make them afraid.

13 Defecit impugnans eos super terram: reges contriti sunt in diebus illis.

There was none left in the land to fight against them: kings were discomfited in those days.

14 Et confirmavit omnes humiles populi sui, et legem exquisivit, et abstulit omnem iniquum et malum:

And he strengthened all those of his people that were brought low, and he sought the law, and took away every unjust and wicked man.

15 sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum.

He glorified the sanctuary, and multiplied the vessels of the holy places.

16 Et auditum est Romæ quia defunctus esset Jonathas, et usque in Spartiatas: et contristati sunt valde.

And it was heard at Rome, and as far as Sparta, that Jonathan was dead: and they were very sorry.

17 Ut audierunt autem quod Simon frater ejus factus esset summus sacerdos loco ejus, et ipse obtineret omnem regionem, et civitates in ea,

But when they heard that Simon his brother was made high priest in his place, and was possessed of all the country, and the cities therein:

18 scripserunt ad eum in tabulis æreis, ut renovarent amicitias et societatem quam fecerant cum Juda et cum Jonatha, fratribus ejus.

They wrote to him in tables of brass, to renew the friendship and alliance which they had made with Judas, and with Jonathan his brethren.

19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jerusalem. Et hoc exemplum epistolarum, quas Spartiatæ miserunt:

And they were read before the assembly in Jerusalem. And this is the copy of the letters that the Spartans sent.

20 Spartianorum principes et civitates, Simoni sacerdoti magno, et senioribus, et sacerdotibus, et reliquo populo Judæorum, fratribus, salutem.

The princes and the cities of the Spartans to Simon the high priest, and to the ancients, and the priests, and the rest of the people of the Jews their brethren, greeting.

21 Legati, qui missi sunt ad populum nostrum, nuntiaverunt nobis de vestra gloria, et honore, ac lætitia: et gavisi sumus in introitu eorum.

The ambassadors that were sent to our people, have told us of your glory, and honour, and joy: and we rejoice at their coming.

22 Et scripsimus quæ ab eis erant dicta in conciliis populi, sic: Numenius Antiochi, et Antipater Jasonis filius, legati Judæorum, venerunt ad nos, renovantes nobiscum amicitiam pristinam.

And we registered what was said by them in the councils of the people in this manner: Numenius the son of Antiochus, and Antipater the son of Jason, ambassadors of the Jews, came to us to renew the former friendship with us.

23 Et placuit populo excipere viros gloriose, et ponere exemplum sermonum eorum in segregatis populi libris, ut sit ad memoriam populo Spartiatarum. Exemplum autem horum scripsimus Simoni magno sacerdoti.

And it pleased the people to receive the men honourably, and to put a copy of their words in the public records, to be a memorial to the people of the Spartans. And we have written a copy of them to Simon the high priest.

24 Post hæc autem misit Simon Numenium Romam, habentem clypeum aureum magnum, pondo mnarum mille, ad statuendam cum eis societatem. Cum autem audisset populus Romanus

And after this Simon sent Numenius to Rome, with a great shield of gold the weight of a thousand pounds, to confirm the league with them. And when the people of Rome had heard

25 sermones istos, dixerunt: Quam gratiarum actionem reddemus Simoni, et filiis ejus?

These words, they said: What thanks shall we give to Simon, and his sons?

26 restituit enim ipse fratres suos, et expugnavit inimicos Isræl ab eis, et statuerunt ei libertatem, et descripserunt in tabulis æreis, et posuerunt in titulis in monte Sion.

For he hath restored his brethren, and hath driven away in fight the enemies of Israel from them: and they decreed him liberty, and registered it in tables of brass, and set it upon pillars in mount Sion.

27 Et hoc est exemplum scripturæ: Octavadecima die mensis Elul, anno centesimo septuagesimo secundo, anno tertio sub Simone sacerdote magno in Asaramel,

And this is a copy of the writing: The eighteenth day of the month Elul, in the year one hundred and seventy-two, being the third year under Simon the high priest at Asaramel,

28 in conventu magno sacerdotum, et populi, et principum gentis, et seniorum regionis, nota facta sunt hæc: quoniam frequenter facta sunt prælia in regione nostra,

In a great assembly of the priests, and of the people, and the princes of the nation, and the ancients of the country, these things were notified: Forasmuch as there have often been wars in our country,

29 Simon autem Mathathiæ filius, ex filiis Jarib, et fratres ejus, dederunt se periculo, et restiterunt adversariis gentis suæ, ut starent sancta ipsorum, et lex: et gloria magna glorificaverunt gentem suam.

And Simon the son of Mathathias of the children of Jarib, and his brethren have put themselves in danger, and have resisted the enemies of their nation, for the maintenance of their holy places, and the law: and have raised their nation to great glory.

30 Et congregavit Jonathas gentem suam, et factus est illis sacerdos magnus, et appositus est ad populum suum.

And Jonathan gathered together his nation, and was made their high priest, and he was laid to his people.

31 Et voluerunt inimici eorum calcare et atterere regionem ipsorum, et extendere manus in sancta eorum.

And their enemies desired to tread down and destroy their country, and to stretch forth their hands against their holy places.

32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente sua, et erogavit pecunias multas, et armavit viros virtutis gentis suæ, et dedit illis stipendia:

Then Simon resisted and fought for his nation, and laid out much of his money, and armed the valiant men of his nation, and gave them wages:

33 et munivit civitates Judææ, et Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ, ubi erant arma hostium antea: et posuit illic præsidium viros Judæos.

And he fortified the cities of Judea, and Bethsura that lieth in the borders of Judea, where the armour of the enemies was before: and he placed there a garrison of Jews.

34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare, et Gazaram, quæ est in finibus Azoti, in qua hostes antea habitabant: et collocavit illic Judæos, et quæcumque apta erant ad correptionem eorum, posuit in eis.

And he fortified Joppe which lieth by the sea: and Gazara, which bordereth upon Azotus, wherein the enemies dwelt before, and he placed Jews here: and furnished them with all things convenient for their reparation.

35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam quam cogitabat facere genti suæ, et posuerunt eum ducem suum, et principem sacerdotum, eo quod ipse fecerat hæc omnia, et justitiam, et fidem, quam conservavit genti suæ, et exquisivit omni modo exaltare populum suum.

And the people seeing the acts of Simon, and to what glory he meant to bring his nation, made him their prince, and high priest, because he had done all these things, and for the justice, and faith, which he kept to his nation, and for that he sought by all means to advance his people.

36 Et in diebus ejus prosperatum est in manibus ejus, ut tollerentur gentes de regione ipsorum, et qui in civitate David erant, in Jerusalem in arce, de qua procedebant, et contaminabant omnia quæ in circuitu sanctorum sunt, et inferebant plagam magnam castitati:

And in his days things prospered in his hands, so that the heathens were taken away out of their country, and they also that were in the city of David in Jerusalem in the castle, out of which they issued forth, and profaned all places round about the sanctuary, and did much evil to its purity.

37 et collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis, et civitatis, et exaltavit muros Jerusalem.

And he placed therein Jews for the defence of the country, and of the city, and he raised up the walls of Jerusalem.

38 Et rex Demetrius statuit illi summum sacerdotium.

And king Demetrius confirmed him in the high priesthood.

39 Secundum hæc fecit eum amicum suum, et glorificavit eum gloria magna.

According to these things he made him his friend, and glorified him with great glory.

40 Audivit enim quod appellati sunt Judæi a Romanis amici, et socii, et fratres, et quia susceperunt legatos Simonis gloriose,

For he had heard that the Romans had called the Jews their friends, and confederates, and brethren, and that they had received Simon' s ambassadors with honour:

41 et quia Judæi et sacerdotes eorum consenserunt eum esse ducem suum, et summum sacerdotem in æternum, donec surgat propheta fidelis:

And that the Jews, and their priests, had consented that he should be their prince, and high priest for ever, till there should arise a faithful prophet:

42 et ut sit super eos dux, et ut cura esset illi pro sanctis, et ut constitueret præpositos super opera eorum, et super regionem, et super arma, et super præsidia:

And that he should be chief over them, and that he should have the charge of the sanctuary, and that he should appoint rulers over their works, and over the country, and over the armour, and over the strong holds.

43 et cura sit illi de sanctis: et ut audiatur ab omnibus, et scribantur in nomine ejus omnes conscriptiones in regione: et ut operiatur purpura et auro:

And that he should have care of the holy places: and that he should be obeyed by all, and that all the writings in the country should be made in his name: and that he should be clothed with purple, and gold:

44 et ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus irritum facere aliquid horum, et contradicere his quæ ab eo dicuntur, aut convocare conventum in regione sine ipso, et vestiri purpura, et uti fibula aurea:

And that it should not be lawful for any of the people, or of the priests, to disannul any of these things, or to gainsay his words, or to call together an assembly in the country without him: or to be clothed with purple, or to wear a buckle of gold:

45 qui autem fecerit extra hæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit.

And whosoever shall do otherwise, or shall make void any of these things shall be punished.

46 Et complacuit omni populo statuere Simonem, et facere secundum verba ista.

And it pleased all the people to establish Simon, and to do according to these words.

47 Et suscepit Simon, et placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur, et esset dux et princeps gentis Judæorum, et sacerdotum, et præesset omnibus.

And Simon accepted thereof, and was well pleased to execute the office of the high priesthood, and to be captain, and prince of the nation of the Jews, and of the priests, and to be chief over all.

48 Et scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis, et ponere eas in peribolo sanctorum, in loco celebri:

And they commanded that this writing should be put in tables of brass, and that they should be set up within the compass of the sanctuary, in a conspicuous place:

49 exemplum autem eorum ponere in ærario, ut habeat Simon, et filii ejus.

And that a copy thereof should be put in the treasury, that Simon and his sons may have it.